Česky CZEnglish EN

Odbor správy majetku (OSM)

    Kontakty             OdděleníZajímavé odkazyDokumenty

Husova 3, Brno

 • Zpracovává plán rozvoje spravovaných zařízení
 • zpracovává a uzavírá smlouvy na dodávky, výkony, materiál, práce a služby pro MMB a město Brno pro majetek ve správě OSM
 • provádí poradenskou a rozborovou činnost a analýzu nabídky a poptávky spravovaných nebytových prostor města
 • zajišťuje plnění úkolů ZMB, RMB, tajemníka MMB a vedoucího hospodářského úseku
 • zodpovídá za řádné čerpání výdajů a plnění příjmů dle schváleného rozpočtu pro OSM
 • koncepčně zajišťuje rozvoj odboru, jeho vnitřní strukturu, personální obsazení v návaznosti na koncepci rozvoje hospodářského úsekuzajišťuje právní agendu spojenou s výkonem správy majetku města Brna ve správě OSM
 • zajišťuje provádění kontroly a odstraňování sprejerských maleb z fasád domů v oblasti historického jádra města
 • spravuje pozemkový fond nesvěřený městským částem města Brna
Organizacni schéma Odboru správy majetk

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 Vedoucí odboruPetr Gabrielgabriel.petr(zavinac)brno.cz542 175 017542 175 015
 SekretariátBlanka Petlachovápetlachova.blanka(zavinac)brno.cz542 175 015542 175 015

Úřední hodiny

 • Pondělí: 8:00 – 17:00
 • Středa: 8:00 – 17:00
 • Pátek:   8:00 – 12:00

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.

Oddělení Odboru správy majetku

Oddělení správy budov MMB

 • spravuje majetek MMB, předaný odboru ve smyslu rozhodnutí ZMB a RMB, sloužící k výkonu činnosti MMB
 • zodpovídá za výzdobu budov MMB při slavnostních příležitostech
 • zodpovídá za provoz, údržbu, úklid, informační vrátní službu a ochranu v objektech MMB a kontaktních místech sociální služby MMB

Oddělení ekonomicko správní

 • zodpovídá za předpis a evidenci nájemného a pachtovného z nebytových, bytových a jiných prostor ve spravovaných objektech města včetně plnění spojených s jejich užíváním, vede tuto agendu včetně upomínání dlužníků; zajišťuje kontrolu plateb včetně sledování dlužníků
 • zpracovává rozpočet za odbor
 • provádí kontroly a inventury spravovaných zařízení a zpracovává jejich výsledky
 • zabezpečuje likvidaci škod z pojištění odpovědnosti za škody a likvidaci škod způsobených na spravovaném majetku
 • provádí faktraci nájemného a pachtovného a sužeb dle smluv a sleduje plnění platebního kalendáře vyplývajícího ze smluv
 • provádí fakturaci vyúčtování služeb v rámci svěřeného majetku
 • zajišťuje provoz Klubu zastupitelů města Brna
 • řeší, ve spolupráci s právníkem odboru, vzniklé právní problémy v souvislosti s pronájmem a výpůjčkou nebytových a jiných prostor v objektech ve správě odboru a v souvislosti s pozemky ve správě odboru

Oddělení správy nemovitého majetku města Brna

 • předkládá návrhy smluv na dodávky, výkony, materiál, práce a služby pro město, v rozsahu činnosti oddělení
 • vede agendu nájmů a pachtů pozemkového fondu a vybraných nebytových a jiných prostor v budovách města v majetku města spravovaných odborem
 • zajišťuje záležitosti spojené se svěřeným nemovitým a movitým majetkem města, zejména s jeho přejímkou, správou, údržbou a dalším provozem (vyjma majetku svěřeného MČ a vloženého do zřizovacích listin organizací)
 • zajišťuje řádnou údržbu a provoz na svěřeném majetku formou smluvních vztahů (příkazní smlouvy)
 • odpovídá za energetické a vodní hospodářství pro potřeby MMB a města v rámci spravovaného majetku
 • provádí přejímky, pasportizaci, evidenci a další předávání spravovaného movitého majetku města
 • provádí kontroly inventury spravovaných zařízení
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 14.09.2021 08:43
 • Datum poslední aktualizace: 14.09.2021 08:43
 • Odpovědný útvar: Odbor správy majetku Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design