Česky CZEnglish EN

Odbor správy majetku (OSM)

    Kontakty             OdděleníZajímavé odkazyDokumenty

Husova 3, Brno

 • Zpracovává plán rozvoje spravovaných zařízení
 • zpracovává a uzavírá smlouvy na dodávky, výkony, materiál, práce a služby pro MMB a město Brno pro majetek ve správě OSM
 • provádí poradenskou a rozborovou činnost a analýzu nabídky a poptávky spravovaných nebytových prostor města
 • zajišťuje plnění úkolů ZMB, RMB, tajemníka MMB a vedoucího hospodářského úseku
 • zodpovídá za řádné čerpání výdajů a plnění příjmů dle schváleného rozpočtu pro OSM
 • koncepčně zajišťuje rozvoj odboru, jeho vnitřní strukturu, personální obsazení v návaznosti na koncepci rozvoje hospodářského úsekuzajišťuje právní agendu spojenou s výkonem správy majetku města Brna ve správě OSM
 • zajišťuje provádění kontroly a odstraňování sprejerských maleb z fasád domů v oblasti historického jádra města
 • spravuje pozemkový fond nesvěřený městským částem města Brna
Organizacni schéma Odboru správy majetk

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 Vedoucí odboruPetr Gabrielgabriel.petr(zavinac)brno.cz542 175 017542 175 015
 SekretariátBlanka Petlachovápetlachova.blanka(zavinac)brno.cz542 175 016542 175 015

Úřední hodiny

Pondělí8:00–17:00
Středa8:00–17:00
Pátek8:00–12:00

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.

Oddělení Odboru správy majetku

Oddělení správy budov MMB

 • spravuje majetek MMB, předaný odboru ve smyslu rozhodnutí ZMB a RMB, sloužící k výkonu činnosti MMB
 • zodpovídá za výzdobu budov MMB při slavnostních příležitostech
 • zodpovídá za provoz, údržbu, úklid, informační vrátní službu a ochranu v objektech MMB a kontaktních místech sociální služby MMB

Oddělení ekonomicko správní

 • zodpovídá za předpis a evidenci nájemného a pachtovného z nebytových, bytových a jiných prostor ve spravovaných objektech města včetně plnění spojených s jejich užíváním, vede tuto agendu včetně upomínání dlužníků; zajišťuje kontrolu plateb včetně sledování dlužníků
 • zpracovává rozpočet za odbor
 • provádí kontroly a inventury spravovaných zařízení a zpracovává jejich výsledky
 • zabezpečuje likvidaci škod z pojištění odpovědnosti za škody a likvidaci škod způsobených na spravovaném majetku
 • provádí faktraci nájemného a pachtovného a sužeb dle smluv a sleduje plnění platebního kalendáře vyplývajícího ze smluv
 • provádí fakturaci vyúčtování služeb v rámci svěřeného majetku
 • zajišťuje provoz Klubu zastupitelů města Brna
 • řeší, ve spolupráci s právníkem odboru, vzniklé právní problémy v souvislosti s pronájmem a výpůjčkou nebytových a jiných prostor v objektech ve správě odboru a v souvislosti s pozemky ve správě odboru

Oddělení správy nemovitého majetku města Brna

 • předkládá návrhy smluv na dodávky, výkony, materiál, práce a služby pro město, v rozsahu činnosti oddělení
 • vede agendu nájmů a pachtů pozemkového fondu a vybraných nebytových a jiných prostor v budovách města v majetku města spravovaných odborem
 • zajišťuje záležitosti spojené se svěřeným nemovitým a movitým majetkem města, zejména s jeho přejímkou, správou, údržbou a dalším provozem (vyjma majetku svěřeného MČ a vloženého do zřizovacích listin organizací)
 • zajišťuje řádnou údržbu a provoz na svěřeném majetku formou smluvních vztahů (příkazní smlouvy)
 • odpovídá za energetické a vodní hospodářství pro potřeby MMB a města v rámci spravovaného majetku
 • provádí přejímky, pasportizaci, evidenci a další předávání spravovaného movitého majetku města
 • provádí kontroly inventury spravovaných zařízení

Postup podávání a administrace žádostí o odpuštění dluhu na nájemném či jeho části, resp. o vzdání se práva na nájemné či jeho část, v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS CoV-2

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 04.09.2020 12:52
 • Datum poslední aktualizace: 04.09.2020 12:52
 • Odpovědný útvar: Odbor správy majetku Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design