Česky CZEnglish EN

Generel bydlení města Brna

       

 Generel bydlení města Brna – 09/2008 (18.4 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Generel bydlení města Brna – 06/2002 (4.6 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Generel bydlení města Brna - 06/1999 (1.3 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Generel bydlení města Brna – 07/1997 (1.8 MB, Adobe Acrobat dokument)

    

Generel bydlení města Brna je analytický materiál, který  obsahuje dostupné údaje z oblasti bydlení týkající se v úvodu podmínek rozvoje bydlení v ČR – aktuální legislativní rámec oblasti bydlení a dále obsáhlé aktuální údaje o rozvoji bydlení v městě Brně. Jsou v něm údaje o charakteristice a dispozicích ekonomické základny v oblasti bydlení, základní demografické charakteristiky, sociální východiska a přehledy sociálních dávek, údaje o specifických skupinách obyvatelstva,  statistické údaje o bytovém a domovním fondu města Brna a jednotlivých městských částí, dále základní informace z oblasti rozvoje bydlení – počty nově dokončovaných bytů, specifikace rozvojových lokalit bydlení, údaje týkající se financování  v oblasti bydlení, informace o Fondu rozvoje bydlení a Fondu bytové výstavby, přehledy dotačních titulů v oblasti bydlení,  vývoj regulovaného nájemného, údaje z oblasti bydlení ve vztahu k územnímu plánu města Brna – specifické zóny bydlení, lokalizace a kapacity sídlišť, přestavbová území a pod. První generel byl zpracován v 7/1997 a následovaly aktualizace v 6/1999, 6/2002 a poslední aktualizace proběhla v 9/2008.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.03.2019 09:10
  • Datum poslední aktualizace: 10.10.2018 13:40
  • Odpovědný útvar: Bytový odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design