Česky CZEnglish EN

Pronájem bytového fondu

       

Startovací byty

Volné byty městských částí

Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna (aktuální znění)

- byla schválena na Z7/29. zasedání ZMB konaném dne 20.6.2017 s účinností od 1.10.2017 a upravena na Z7/41. zasedání ZMB konaném dne 4.9.2018 a Z8/18. zasedání konaném dne 16.6.2020.

Pravidla pro budování bytových a nebytových jednotek v půdních prostorách v domech v majetku města Brna

Byty zvláštního určení – byty v domech s pečovatelskou službou a byty bezbarierové

Metodika pro vymáhání dluhů na nájemném  z bytů v domech v majetku města Brna

- byla schválena na R5/141 schůzi RMB, konané dne 14.4.2010 a aktualizována na R6/137. schůzi RMB, konané dne 30.4.2014. Pro městské části je postup pouze doporučen, nikoliv uložen. Dle usnesení:RMB doporučuje radám městských částí postupovat dle této metodiky při vymáhání dluhů na nájemném z bytů v domech svěřených městským částem města Brna 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 01.07.2020 10:23
  • Datum poslední aktualizace: 01.07.2020 10:23
  • Odpovědný útvar: Bytový odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design