Česky CZEnglish EN

Oddělení bytové výstavby a správy fondů

Oddělení bytové výstavby a správy fondů zajišťuje:

- koncepční a analytické materiály v oblasti bydlení (Strategie bydlení města Brna, Generel bydlení města Brna, ...)

- přípravu lokalit pro novou bytovou výstavbu včetně výstavby technické infrastruktury

- novou výstavbu bytů a rekonstrukci bytů zvláštního určení (bezbariérové a byty v režimu DPS, startovacích bytů, sociálních bytů a bytů družstevních

- regeneraci bytového fondu, revitalizaci přestavbových lokalit bydlení

- správu a hospodaření FBV a FRB

FunkceJménoEmailTelefon
 vedoucí odděleníIng. Jan Sponarsponar.jan(zavinac)brno.cz542173219
 vedoucí referátu financování a správy bytového fonduIng. Jan Tučektucek.jan(zavinac)brno.cz542173555
 vedoucí referátu bytové výstavby, FBV a FRBIng. Hana Novosadovánovosadova.hana/zavinac)brno.cz542173218

Referát bytové výstavby, FBV a FRB:

- zajišťuje veškeré činnosti pro poskytnutí zápůjčky na opravy  a modernizace domů všem vlastníkům bytových a rodinných domů ve městě Brně z Fondu rozvoje bydlení (FRB)

- sleduje plnění vyplývající z poskytnutých zápůjček a případně připravuje podklady pro vymáhání dlužných splátek vyplývajících ze smluv FRB

Referát financování a správy bytového fondu:

- připravuje podklady pro zpracování investičních záměrů na investiční výstavbu v rozvojových lokalitách bytové oblasti a následně zajišťuje jejich realizaci včetně vybudování páteřní technické infrastruktury

- zajišťuje přípravu a realizaci nové výstavby obecních bytových domů určených k bydlení specifických skupin obyvatel

- zajišťuje přípravu a následnou rekonstrukci obecních bytových domů a bytů (DPS, bezbariérové byty, startovací byty, sociální byty, byty určené ke sdílenému bydlení), které jsou určeny k bydlení specifických skupin obyvatel

- připravuje výstavbu družstevního bydlení

- zajišťuje zpracování a následně plnění úkolů vyplývajících ze Strategie bydlení města Brna

- zpracovává analytické materiály v oblasti bydlení

- zpracovává žádosti městských částí o čerpání příspěvků a zápůjček z Fondu bytové výstavby (FBV),  vede jejich evidenci a kontroluje čerpání finančních prostředků FBV

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.03.2019 09:10
  • Datum poslední aktualizace: 15.10.2018 09:50
  • Odpovědný útvar: Bytový odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design