Česky CZEnglish EN

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE A SPOLUPRÁCE

Oddělení strategického plánování

Popis činnosti / Co děláme

Hlavní činností našeho oddělení je příprava a realizace hlavního rozvojového dokumentu města „Strategie BRNO 2050“.  V současné době se tento dokument připravuje. Zároveň průběžně poskytujeme metodickou podporu při zpracování jednotlivých tematických strategií města Brna a aktivně se dále zapojujeme do konzultací těch strategických dokumentů jiných subjektů (např. Jihomoravského kraje nebo dílčích ministerstev), které mají důležitý vliv na rozvoj města Brně a jeho metropolitní oblasti.
Další důležitou agendou oddělení je nastavení koordinace strategických lokalit ve městě v různém měřítku jejich velikosti. Důležitou součástí je řešení problematiky lokalit brownfields – mapování a znovuoživení starých zanedbaných areálů.
Pod Oddělení strategického plánování spadá jeden strategický projekt města – Kreativní centrum Brno, který má podpořit rozvoj kreativního průmyslu ve městě a vnést pozitivní impuls do rozvoje vyloučené lokality. Na tento projekt je již dlouhodobě navázán rozvoj aktivit na podporu kreativních průmyslů, mezi něž spadá např. design, audiovizuální tvorba, reklamní průmysl či architektura.
Pracovníci oddělení mají také na starost provoz a rozvoj Urban centra – Informační kanceláře rozvojových projektů města Brna. Ve výstavních prostorech Urban centra pořádáme výstavy spojené s rozvojem města Brna a jeho strategickými projekty, doprovodné přednášky či prezentace nových rozvojových záměrů, besedy s představiteli města a další doplňkové akce pro širokou i odbornou veřejnost. Aktuální program Urban centra naleznete na www.urbancentrum.brno.cz  .

1.    Vedoucí oddělení strategického plánování – Jan Holeček, holecek.jan@brno.cz, 542 172 215
2.    Manažer strategie města – Martina Pacasová, pacasova.martina@brno.cz, 542 172 320
3.    Manažer Urban centra – Jana Hrubanová, hrubanova.jana@brno.cz, 542 172 023
4.    Specialista kreativních oblastí a projektů – Tereza Chrástová, chrastova.tereza@brno.cz, 542 172 309
5.    Specialista rozvojových lokalit a nástrojů – Adam Estefányi, estefanyi.adam@brno.cz, 542 172 490
6.    Specialista regionálních politik a nástrojů – Kateřina Pavlíková, pavlikova.katerina@brno.cz, 542 172 317
7.    Specialista dočasného využití území – Iveta Štarhová, starhova.iveta@brno.cz, 542 172 489
8.    Specialista prezentace strategie a projektů (Urban centrum) – Pavel Benda, benda.pavel@brno.cz, 778 520 752
9.    Koordinátor prezentace městských projektů (Urban centrum) – Dagmar Hudcová, hudcova.dagmar@brno.cz, 778 520 752

Zajímavé odkazy, bannery, projekty, odkazy na materiály či dokumenty:

Strategie pro Brno: brno2050.cz
Koncepční dokumenty města: http://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/koncepcni-dokumenty   
Urban centrum: www.urbancentrum.brno.cz  
Strategické projekty v Brně
Projekt sub>urban. Reinventing the fringe 
Brněnská metropolitní oblast a nástroje ITI: metropolitni.brno.cz 
Regionální inovační strategie: http://www.risjmk.cz/cz 
Studentská soutěž MUNISS: http://www.muniss.cz , https://www.facebook.com/muniss.czsk/
Kreativní centrum Brno: http://www.kreativnibrno.cz , https://www.facebook.com/kreativnibrno
Brownfields v Brně: http://www.brno.cz/podnikatel-investor/investicni-prilezitosti/brownfields 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 06.01.2020 15:26
  • Datum poslední aktualizace: 06.01.2020 15:26
  • Odpovědný útvar: Odbor strategického rozvoje a spolupráce Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design