Česky CZEnglish EN

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE A SPOLUPRÁCE

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce

Popis činnosti oddělení

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce je zodpovědné za tvorbu, aktualizaci, implementaci a řízení Integrované strategie rozvoje Brněnská metropolitní oblast pro uplatnění nástroje ITI (ISR BMO). Vykonává veškeré činnosti spojené s administrací ISR BMO a integrovaných projektů vybraných k realizaci prostřednictvím nástroje ITI, monitoruje průběh realizace projektů a jejich dopadů v rámci procesu aktualizace a naplňování ISR BMO. Zajišťuje činnosti z oblasti své působnosti v Řídicím výboru ISR BMO a v tematických pracovních skupinách a tato jednání organizačně a formálně zajišťuje. Důležitou činností je také zajištění adekvátní publicity a informování veřejnosti v oblasti problematiky ISR BMO. Oddělení rovněž analyzuje věcný potenciál metropolitní spolupráce v území Brněnské metropolitní oblasti, vytváří a aktualizuje metropolitní indikátorovou soustavu, nastavuje priority vzájemné spolupráce, koordinuje případné procesy institucionalizace metropolitní spolupráce. Oddělení zabezpečuje obousměrné vazby mezi Integrovanou strategií rozvoje BMO pro uplatnění nástroje ITI a novým hlavním strategickým dokumentem města Brna, případně dalšími strategickými dokumenty. Oddělení se zapojuje rovněž do mezinárodních aktivit (projekt ESPON-SPIMA) a do procesu nastavení evropské urbánní agendy a kohezní politiky po roce 2020.

Kontakty:

 1. Vedoucí oddělení (manažer ITI a strategických projektů) – Ing. Petr Šašinka, Ph.D., sasinka.petr@brno.cz, tel.: 542 172 058, mob.: 725 487 285
 2. Konzultantka manažera ITI – Michaela Navara, DiS., navara.michaela@brno.cz, tel.: 542 172 467
 3. Specialista metropolitních analýz – Ing. Zdeněk Dvořák, dvorak.zdenek@brno.cz, tel.: 542 172 468, mob.: 775 401 576
 4. Specialistka zahraniční spolupráce a komunikace – Ing. Soňa Raszková, raszkova.sona@brno.cz, tel.: 542 172 469, mob.: 770 179 566
 5. Koordinátorka a administrátorka ITI – Ing. et Ing. Jitka Loučná, loucna.jitka@brno.cz, tel.: 542 172 506, mob.: 777 459 063 
 6. Manažer metropolitních projektů – Mgr. Martin Vrána, vrana.martin@brno.cz, tel.: 542 172 511 

Zajímavé odkazy:

Web Brněnské metropolitní oblasti a nástroje ITI 

Web připravované nové strategie #brno2050 

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 26.04.2021 09:42
 • Datum poslední aktualizace: 26.04.2021 09:42
 • Odpovědný útvar: Odbor strategického rozvoje a spolupráce Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design