Česky CZEnglish EN

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE A SPOLUPRÁCE

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce

Popis činnosti oddělení

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce je zodpovědné za tvorbu, aktualizaci, implementaci a řízení Integrované strategie rozvoje Brněnská metropolitní oblast pro uplatnění nástroje ITI (ISR BMO). Vykonává veškeré činnosti spojené s administrací ISR BMO a integrovaných projektů vybraných k realizaci prostřednictvím nástroje ITI, monitoruje průběh realizace projektů a jejich dopadů v rámci procesu aktualizace a naplňování ISR BMO. Zajišťuje činnosti z oblasti své působnosti v Řídicím výboru ISR BMO a v tematických pracovních skupinách a tato jednání organizačně a formálně zajišťuje. Důležitou činností je také zajištění adekvátní publicity a informování veřejnosti v oblasti problematiky ISR BMO. Oddělení rovněž analyzuje věcný potenciál metropolitní spolupráce v území Brněnské metropolitní oblasti, vytváří a aktualizuje metropolitní indikátorovou soustavu, nastavuje priority vzájemné spolupráce, koordinuje případné procesy institucionalizace metropolitní spolupráce. Oddělení zabezpečuje obousměrné vazby mezi Integrovanou strategií rozvoje BMO pro uplatnění nástroje ITI a novým hlavním strategickým dokumentem města Brna, případně dalšími strategickými dokumenty. Oddělení se zapojuje rovněž do mezinárodních aktivit (projekt ESPON-SPIMA) a do procesu nastavení evropské urbánní agendy a kohezní politiky po roce 2020.

Kontakty:

  1. Vedoucí oddělení (manažer ITI a strategických projektů) – Ing. Petr Šašinka, Ph.D., sasinka.petr@brno.cz, tel.: 542 172 058, mob.: 725 487 285
  2. Konzultant manažera ITI – Michaela Navara, DiS, navara.michaela@brno.cz, tel. : 542 172 467
  3. Specialista metropolitních analýz – Ing. Zdeněk Dvořák, dvorak.zdenek@brno.cz, tel.: 542 172 468, mob.: 775 401 576
  4. Specialista zahraniční spolupráce a komunikace – Ing. Soňa Raszková, raszkova.sona@brno.cz, tel.: 542 172 469, mob.: 770 179 566
  5. Koordinátor a administrátor ITI – Ing. et Ing. Jitka Loučná, loucna.jitka@brno.cz, mob.: 777 459 063 

Zajímavé odkazy:

Web Brněnské metropolitní oblasti a nástroje ITI  

Web připravované nové strategie #brno2050  

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.05.2020 13:52
  • Datum poslední aktualizace: 29.05.2020 13:52
  • Odpovědný útvar: Odbor strategického rozvoje a spolupráce Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design