Česky CZEnglish EN

Město Brno podpoří v roce 2022 projekty z kreativních odvětví formou dotačního programu

V září letošního roku byl Radou města Brna schválen nový dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory kreativních odvětví. Tento dotační program navazuje na podporu kreativních odvětví, která na Odboru strategického rozvoje a spolupráce probíhá již od roku 2010.

Cílem tohoto dotačního titulu je podpora podnikání a systematický rozvoj kreativních odvětví a propagace brněnského kreativního sektoru na národní i mezinárodní úrovni. Dalším důležitým cílem je i vzdělávání, a to jak odborné, tak i laické veřejnosti. Veškeré projekty budou vybírány transparentně, za účasti pětičlenné komise skládající se z několika organizací.

Žádosti o dotaci se mohou týkat několika oblastí. První oblastí je propagace, kam spadají odborné veletrhy a obchodní akce, do oblasti edukace se mohou hlásit projekty uskutečňující výstavy, sympozia a workshopy. Oblast veřejného prostoru se týká propagace lokálního maloobchodu, designových instalací nebo oživení veřejného prostranství. Poslední oblastí jsou zadání reflektující zadání města Brna nebo konkrétní potřeby kulturního a kreativního sektoru. 

Celkový rozpočet dotačního titulu je 1 mil. Kč. Výše finanční podpory na jeden projekt je minimálně 30 tis. a maximálně 200 tis. Kč. 

Předpokládaný termín, kdy bude možné žádosti o dotace předkládat je listopad 2021, výsledky udělení dotace se pak žadatelé dozví na přelomu ledna a února 2022.

Všechny důležité náležitosti najdete v níže uvedených odkazech.

Kontaktní místo a informace o žádosti: 

Odbor strategického rozvoje a spolupráce, Magistrát města Brna, Husova 12, 601 67, Brno  
  • Ing. Sarah Szökeová, tel: 542 172 309, e-mail: szokeova.sarah@brno.cz
  • Mgr. Jan Holeček, tel.: 542 172 215, e-mail: holecek.jan@brno.cz
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 06.10.2021 09:13
  • Datum poslední aktualizace: 06.10.2021 09:13
  • Odpovědný útvar: Odbor strategického rozvoje a spolupráce Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design