Česky CZEnglish EN

Město Brno podpoří v roce 2022 projekty z kreativních odvětví formou dotačního programu

V září letošního roku byl Radou města Brna schválen nový dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory kreativních odvětví. Tento dotační program navazuje na podporu kreativních odvětví, která na Odboru strategického rozvoje a spolupráce probíhá již od roku 2010.

Cílem tohoto dotačního titulu je podpora podnikání a systematický rozvoj kreativních odvětví a propagace brněnského kreativního sektoru na národní i mezinárodní úrovni. Dalším důležitým cílem je i vzdělávání, a to jak odborné, tak i laické veřejnosti. Veškeré projekty budou vybírány transparentně, za účasti pětičlenné komise skládající se z několika organizací.

Žádosti o dotaci se mohou týkat několika oblastí. První oblastí je propagace, kam spadají odborné veletrhy a obchodní akce, do oblasti edukace se mohou hlásit projekty uskutečňující výstavy, sympozia a workshopy. Oblast veřejného prostoru se týká propagace lokálního maloobchodu, designových instalací nebo oživení veřejného prostranství. Poslední oblastí jsou zadání reflektující zadání města Brna nebo konkrétní potřeby kulturního a kreativního sektoru. 

Celkový rozpočet dotačního titulu je 1 mil. Kč. Výše finanční podpory na jeden projekt je minimálně 30 tis. a maximálně 200 tis. Kč. 

Předpokládaný termín, kdy bude možné žádosti o dotace předkládat je listopad 2021, výsledky udělení dotace se pak žadatelé dozví na přelomu ledna a února 2022.

Všechny důležité náležitosti najdete v níže uvedených odkazech.

UPOZORNĚNÍ – S ohledem na probíhající pandemii COVID-19 lze žádost zaslat i emailem nebo dodat naskenovanou kopii. I v tomto případě je ale nutné ihned po odpadnutí důvodu pro nemožnost dodání originální žádosti včetně pravého podpisu tuto žádost zaslat poštou nebo doručit osobně. Bez takto dodané žádosti nebude možné její zařazení do hodnotícího kola.

Kontaktní místo a informace o žádosti: 

Odbor strategického rozvoje a spolupráce, Magistrát města Brna, Husova 12, 601 67, Brno  
  • Ing. Sarah Szökeová, tel: 542 172 309, e-mail: szokeova.sarah@brno.cz
  • Mgr. Jan Holeček, tel.: 542 172 215, e-mail: holecek.jan@brno.cz
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.12.2021 11:53
  • Datum poslední aktualizace: 02.12.2021 11:53
  • Odpovědný útvar: Odbor strategického rozvoje a spolupráce Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design