Česky CZEnglish EN

Odbor participace (PARO)

Popis činnosti

Hlavní činností Odboru participace je zajištění procesu participativního rozpočtu Dáme na vás, občanských návrhů Dáme na vás, rozvoj participace v rámci města Brna a budování datové základny na platformě data.brno.cz, která slouží také jako podklad pro následné analýzy a evaluace.

Informace o výsledcích kontrol

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Vedoucí odboru

Ing. Marco Banti LL.M., banti.marco@brno.cz, tel.: 542 172 492

Ekonom

Ing. Jarmila Nekudová, nekudova.jarmila@brno.cz, tel.: 542 172 514

Oddělení dat, analýz a evaluací

Sbíráme, spravujeme a zveřejňujeme data a analýzy za město na webu DATA.BRNO.CZ. Chceme přispívat k rozvoji města kvalitní a robustní otevřenou datovou základnou, nad kterou bude možné provádět další analýzy a evaluace. Realizujeme také pro město sociologické průzkumy a ankety. 

Kontakty:

Vedoucí oddělení – Mgr. Jan Zvara, Ph.D., zvara.jan@brno.cz, tel.: 542 172 304

Specialista sociologických analýz – Mgr. Eva Gregorová, gregorova.eva@brno.cz, tel.: 542 172 306

Referát otevřených dat

Vedoucí referátu / sociální geograf – Mgr. Martin Dvořák, dvorak.martin@brno.cz, tel.: 542 172 217

Datový analytik – Ing. Adam Estefányi, estefanyi.adam@brno.cz, tel.: 542 172 490

Specialista GIS – Bc. Róbert Spál, spal.robert@brno.cz, tel.: 542 172 127

Oddělení realizace PARO projektů

Popis činnosti  / Co děláme

Realizujeme projekty, které navrhli obyvatelé města Brna. Více informací na damenavas.brno.cz

Kontakty:

Vedoucí oddělení – manažer realizace – Ing. Richard Elleder, elleder.richard@brno.cz, tel.: 542 172 199

Právník – Mgr. Jana Rokytová, rokytova.jana.kpar@brno.cz, tel.: 542 172 495

Investiční manažer – Ing. Jan Střeštík, strestik.jan@brno.cz, tel.: 542 172 496 

Oddělení koordinace a komunikace

Popis činnosti  / Co děláme

Zajišťujeme proces participativního rozpočtu Dáme na vás od podání nápadů až po listopadové hlasování. Více informací na paro.damenavas.cz

Spravujeme občanské návrhy Dáme na vás. Více informací na navrhy.damenavas.cz

Organizujeme Participativní rozpočet do škol. Více informací na skoly.damenavas.cz

Kontakty:

Vedoucí oddělení – Ing. Linda Seitlerová, seitlerova.linda@brno.cz, tel.: 542 172 494

Koordinátor participace obyvatel – Ing. Michaela Jelínková, jelinkova.michaela@brno.cz, tel.: 542 172 512

Koordinátor participace obyvatel – Mgr. Veronika Singrová, singrova.veronika@brno.cz, tel.: 542 172 493

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.05.2022 08:05
  • Datum poslední aktualizace: 18.05.2022 08:05
  • Odpovědný útvar: Odbor participace Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design