Česky CZEnglish EN

Odbor památkové péče (OPP)

    Kontakty             OdděleníDokumenty

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

 • Plní funkci orgánu státní správy na úseku památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve správním obvodu statutárního města Brna.
 • Zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkové rezervaci, památkové zóně nebo ochranném pásmu.
 • Vydává závazná stanoviska ke všem stupňům projektové dokumentace při provádění údržby, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí.
 • Vydává závazná stanoviska ke všem stupňům projektové dokumentace objektů které nemají statut  kulturní památky, ale nacházejí se  v městské památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu.
 • Vyjadřuje se (Ministerstvu kultury ČR) k prohlašování a ke zrušení prohlášení věci za kulturní památku.
 • Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem připravuje a realizuje prohlášení ochranných pásem kulturních památek a památkově chráněných území.
 • Provádí státní stavební dohled při obnově památek z hlediska památkové péče.
 • Koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou „Kulturní památka".
 • Spolupracuje s Národním památkovým ústavem v rozsahu daném zákonem o státní památkové péči a při plnění svých úkolů se opírá o odbornou pomoc této odborné organizace.
 • Spolupracuje se stavebními úřady v rozsahu daném stavebním zákonem.
 • Provádí památkovou kontrolu a dohled, ukládá opatření k zajištění péče o kulturní památky či  k odstranění závad.
 • Vede sankční a přestupková řízení při porušování zákona o státní památkové péči a ukládá pokuty.
 • Usměrňuje péči o kulturní památky zajišťovanou městem Brnem.
 • Zajišťuje aktualizaci Programu regenerace Městské památkové rezervace Brno.
 • Přijímá žádosti a zpracovává agendu spojenou s poskytováním neinvestičních dotací na obnovu a zachování kulturních památek z rozpočtu města.
 • Zajišťuje alokaci finančních prostředků státních dotací přidělených městu Brnu z programů Ministerstva kultury.
Organizační schéma odboru památkové péče

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefon
 Vedoucí odboruIng. arch. Martin Zedníčekzednicek.martin(zavinac)brno.cz54217 3200
 Sekretariát, podatelnaAndrea Ulreichováulreichova.andrea(zavinac)brno.cz54217 3201

Úřední hodiny

 • Pondělí: 8:00 – 17:00
 • Středa: 8:00 – 17:00

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.

Oddělení Odboru památkové péče

Oddělení památkové činnosti

 • Zpracovává závazná stanoviska ke všem stupňům projektové dokumentace při provádění údržby, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí.
 • Zpracovává závazná stanoviska ke všem stupňům projektové dokumentace objektů které nemají statut  kulturní památky, ale nacházejí se  v městské památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu.
 • Uplatňuje stanoviska k územně plánovací dokumentaci v působnosti dané zákonem o státní památkové péči.
 • Zpracovává vyjádření  pro Ministerstvo kultury ČR k návrhům pro prohlašování věci za kulturní památky nebo k návrhům na zrušení prohlášení věci za kulturní památku.
 • Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem zpracovává podklady k prohlášení ochranných pásem kulturních památek a památkově chráněných území.
 • Provádí památkový dohled při obnově kulturních památek a dozírá na dodržování závazných stanovisek a  jejich podmínek.
 • Koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou „Kulturní památka".
 • Spolupracuje s Národním památkovým ústavem v rozsahu daném zákonem o státní památkové péči a při plnění svých úkolů se opírá o odbornou pomoc této odborné organizace.
 • Spolupracuje se stavebními úřady v rozsahu daném stavebním zákonem.
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 12.10.2021 10:42
 • Datum poslední aktualizace: 12.10.2021 10:42
 • Odpovědný útvar: Odbor památkové péče Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design