Česky CZEnglish EN

Program rozvoje kultury města Brna

Rada města Brna na své schůzi č. R6/090 konané dne 19. 12. 2012 vzala v rámci projednávání výstupů projektu „Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno“ CZ.1.04/4.1.01/53.00084 na vědomí Program rozvoje kultury města Brna. Projekt byl financován z prostředků Evopského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z rozpočtu statutárního města Brna.

Program rozvoje kultury města Brna vychází z potřeby zmapování oblasti kultury města Brna jako celku a nastolení spolupráce mezi partnery s cílem navrhnout řešení, vize a cíle, kterých lze v určitém časovém horizontu dosáhnout.

Za účelem rozvíjení a konkretizace programu byla navržena platforma spolupráce organizací působících v oblasti kultury. V souvislosti s tím byla ustavena třináctičlenná koordinační skupina pro Program rozvoje kultury města Brna se zastoupením zřizovaných a nezřizovaných organizací, akademické sféry, města Brna a Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace. Od 14. 6. 2012 koordinační skupina pravidelně zasedala a výstupy z jejího jednání byly zveřejňovány na internetových stránkách města Brna. Činnost skupiny byla ukončena v souvislosti s koncem volebního období, a to na jejím posledním zasedání dne 8. 10. 2014.

Program rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace - plný text

Program rozvoje kultury města Brna - Souhrnná zpráva

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 12.08.2020 15:18
  • Datum poslední aktualizace: 12.08.2020 15:18
  • Odpovědný útvar: Odbor kultury Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design