Česky CZEnglish EN

Oddělení koncepce a rozvoje

  • zodpovídá za tvorbu a aktualizaci střednědobého plánu kulturní politiky v Brně a koordinuje související aktivity
  • spolupracuje při tvorbě a aktualizaci střednědobého plánu kulturní politiky v Brně s OSRS, a to v návaznosti na výsledky mapování kulturních a kreativních průmyslů na území města
  • zodpovídá za realizaci tuzemských i mezinárodních projektů v souvislosti s platným střednědobým plánem kulturní politiky v Brně a spolupracuje přitom se všemi partnery
  • zajišťuje v plném rozsahu fungování Brněnského kulturního parlamentu, zejména připravuje podklady pro jednání, zprostředkovává vzájemnou informovanost, zpracovává a předkládá výstupy z jednání a navrhuje implementaci těchto výstupů do koncepčních dokumentů
  • nastavuje systém vyhodnocování kulturní politiky města, zajišťuje k tomuto účelu sběr a vyhodnocování dat v oblasti kultury a spolupracuje v této souvislosti s OSRS
Kompletní telefonní a emailový seznam zaměstnanců Odboru kultury

Úřední hodiny

Pondělí8:00 - 17:00
Středa8:00 - 17:00
Pátek8:00 - 12:00
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 08.06.2022 09:14
  • Datum poslední aktualizace: 08.06.2022 09:14
  • Odpovědný útvar: Odbor kultury Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design