Česky CZEnglish EN

Dotace

Podávání žádostí o dotace na roky 2021 (jednoletá) a 2021-2022 (dvouletá) je nyní ukončeno. Poskytnutí dotací bylo schváleno Zastupitelstvem města Brna dne 16. 2. 2021. Výsledky jsou uveřejněny zde.
Finance alokované pro dotační programy v oblasti kultury byly beze zbytku rozděleny, žádné další dotační programy z rozpočtu města Brna v oblasti kultury na rok 2021 nebudou vyhlašovány.

Podávat žádosti na rok 2022 je možné v termínu od 15. 8. 2021 do 30. 9. 2021. Bližší informace naleznete zde.
Přístup na server Dotace kultura (podání žádosti o dotaci, archiv) najdete zde

Školení k podávání žádostí o dotace
Místo: Budova Nové radnice MMB, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno – místnost tzv. "Podkova" (vpravo na 1. nádvoří Nové radnice).
Termíny:
30. 8. 2021 od 15:00 hod. – podmínky podávání žádosti o dotace a její vyúčtování
6. 9. 2021 od 15:00 hod. – podmínky podávání žádosti o dotace a její vyúčtování

Školení je bezplatné a je kapacitně omezené (max. 30 osob). Svoji závaznou přihlášku na určitý termín školení zašlete na e-mail: majickova.veronika@brno.cz, a to nejpozději tři dny před konáním školení.
V případě, že zastupujete právní subjekt, uveďte mimo své jméno i název daného subjektu. Nelze předběžně rezervovat oba termíny školení! Účast na školení Vám bude potvrzena e-mailem na základě Vaší přihlášky.

Do prostor školení bude vstup možný pouze s nasazeným respirátorem nebo nanorouškou. Dle nařízení ministerstva zdravotnictví u sebe účastníci musí mít písemné potvrzení o jedné z níže uvedených možností:
- minimálně dva týdny od druhé dávky očkování
- negativní antigenní test provedený na odběrovém místě ne starší 72 hodin nebo negativní PCR test ne starší 7 dní
- certifikát o prodělání onemocnění COVID-19 (max. 180 dní)

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Informace pro příjemce dotací na rok 2021 a pro roky 2021-2022
Metodický návod pro příjemce dotace v roce 2021
Metodický návod pro příjemce dvouletých dotací 2021-2022
Žádost o souhlas se změnou rozpočtu činnosti/projektu pro příjemce dotace v roce 2021
Žádost o souhlas se změnu rozpočtu činnosti/projektu - dvouleté dotace 2021-2022
Podmínky smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2021
Podmínky smlouvy o poskytnutí dotace v letech 2021-2022
Formuláře pro vyúčtování dotací
Výsledky anket - hodnocení dotačního systému

Kontakty:
Programové dotace:

dotační programy v oblasti: ● divadla, performance a cirkusu ● literatury ● podpory uměleckých řemesel a lidových tradic ● tance
Mgr. Veronika Majíčková
, kontaktní telefon: 542 172 074, e-mail: majickova.veronika@brno.cz

dotační programy v oblasti: ● činnosti hudebních klubů ● kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
Bc. Bronislava Pecinová, DiS., kontaktní telefon: 542 172 095, e-mail: pecinova.bronislava@brno.cz

dotační programy v oblasti: ● audiovize ● hudby ● výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
Mgr. Pavla Hujňáková
, kontaktní telefon: 542 172 501, e-mail: hujnakova.pavla@brno.cz

Rozpočet a vyúčtování dotace: 
Ing. Lenka Gregrová, kontaktní telefon: 542 172 066, e-mail: gregrova.lenka@brno.cz
Ing. Jitka Pospíšilová, kontaktní telefon: 542 172 067, e-mail: pospisilova.jitka@brno.cz
Ing. Jana Seberová, kontaktní telefon: 542 172 315, e-mail: 
seberova.jana@brno.cz
Bc. Lukáš Juříček, kontaktní telefon: 542 172 473, e-mail: 
juricek.lukas@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.07.2021 08:38
  • Datum poslední aktualizace: 29.07.2021 08:38
  • Odpovědný útvar: Odbor kultury Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design