Česky CZEnglish EN

Dotace

Podávání žádostí o dotace na rok 2022 je nyní ukončeno. Poskytnutí dotací bylo schváleno Zastupitelstvem města Brna dne 25. 1. 2022. Výsledky jsou uveřejněny zde.
Finance alokované pro dotační programy v oblasti kultury byly beze zbytku rozděleny, žádné další dotační programy z rozpočtu města Brna v oblasti kultury na rok 2022 nebudou vyhlašovány.

Podávat žádosti na rok 2023 bude možné pravděpodobně v termínu od 15. 8. 2022 do 30. 9. 2022. Bližší informace budou zveřejněny po schválení dotačních programů na následující rok v červnu/červenci 2022.

Nyní můžete ovlivnit složení hodnoticích komisí! Vyzýváme veřejnost k nominaci kandidátů na členy hodnoticích komisí pro dotační programy v oblasti kultury na roky 2023-2024, a to do 1. 4. 2022. Podrobné informace zde.
Souhlas se zpracováním osobních údajů - ke stažení pro kandidáty

Přístup na server Dotace kultura (podání žádosti o dotaci, archiv) najdete zde

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Informace pro příjemce dotací na rok 2022 (jednoleté dotace)
Metodický návod pro příjemce dotace v roce 2022
Žádost o souhlas se změnou projektu/činnosti - obsahové změny 2022
Žádost o souhlas se změnou rozpočtu projektu/činnosti  2022
Oznámení o vrácení dotace

Podmínky smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2022

Informace pro příjemce dotací na rok 2021 (jednoleté dotace) a pro roky 2021-2022 (dvouleté dotace)

Metodický návod pro příjemce dotace v roce 2021
Metodický návod pro příjemce dvouletých dotací 2021-2022
Žádost o souhlas se změnou rozpočtu činnosti/projektu pro příjemce dotace v roce 2021
Žádost o souhlas se změnu rozpočtu činnosti/projektu - dvouleté dotace 2021-2022
Podmínky smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2021

Podmínky smlouvy o poskytnutí dotace v letech 2021-2022


Formuláře pro vyúčtování dotací
Výsledky anket - hodnocení dotačního systému

Kontakty:
Programové dotace:

dotační programy v oblasti: ● divadla, performance a cirkusu ● literatury ● podpory uměleckých řemesel a lidových tradic ● tance
Mgr. Veronika Majíčková
, kontaktní telefon: 542 172 074, e-mail: majickova.veronika@brno.cz

dotační programy v oblasti: ● činnosti hudebních klubů ● kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
Bc. Bronislava Pecinová, DiS., kontaktní telefon: 542 172 095, e-mail: pecinova.bronislava@brno.cz

dotační programy v oblasti: ● audiovize ● hudby ● výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
Mgr. Pavla Hujňáková
, kontaktní telefon: 542 172 501, e-mail: hujnakova.pavla@brno.cz

Rozpočet a vyúčtování dotace: 
Ing. Lenka Gregrová, kontaktní telefon: 542 172 066, e-mail: gregrova.lenka@brno.cz
Ing. Jitka Pospíšilová, kontaktní telefon: 542 172 067, e-mail: pospisilova.jitka@brno.cz
Ing. Jana Seberová, kontaktní telefon: 542 172 315, e-mail: 
seberova.jana@brno.cz
Bc. Lukáš Juříček, kontaktní telefon: 542 172 473, e-mail: 
juricek.lukas@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.03.2022 09:26
  • Datum poslední aktualizace: 15.03.2022 09:26
  • Odpovědný útvar: Odbor kultury Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design