Česky CZEnglish EN

Dotace

Podávání žádostí o dotace na roky 2021 (jednoletá) a 2021-2022 (dvouletá) je nyní ukončeno. Poskytnutí dotací bylo schváleno Zastupitelstvem města Brna dne 16. 2. 2021. Výsledky jsou uveřejněny zde: https://dotace.brno.cz/schvalenedotace/.

Podávat žádosti bylo možné v termínu od 15. 8. 2020 do 30. 9. 2020. Finance alokované pro dotační programy v oblasti kultury byly beze zbytku rozděleny, žádné další dotační programy z rozpočtu města Brna v oblasti kultury na rok 2021 nebudou vyhlašovány. O dotace v oblasti kultury se žádá vždy na rok nadcházející. Podávání žádostí na rok 2022 bude probíhat pravděpodobně v termínu od 15. 8. 2021 do 30. 9. 2021.

Přístup na server Dotace kultura (podání žádosti o dotaci, archiv) najdete zde

.

Vyhlášené dotační programy v oblasti kultury na rok 2021 a pro roky 2021-2022 (dvouleté dotace):

Vzor žádosti o dotace na projekt pro rok 2021- nepoužívat při podávání
Vzor žádosti o dotace na činnost pro rok 2021 - nepoužívat při podávání
Vzor žádosti o dotace na projekt pro roky 2021-2022 - nepoužívat při podávání
Vzor žádosti o dotace na činnost pro roky 2021-2022 - nepoužívat při podávání
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Časový harmonogram dotačního procesu
Členové hodnoticích komisí

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Schválené dotace 
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy - část A a B/6
Informace o ochraně osobních údajů
Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna
Síť kreativních měst UNESCO
Dotační kritérium - Principy bezpečnějšího nočního života
Projekt Hard&Smart

Metodický návod pro příjemce dotace v roce 2021
Metodický návod pro příjemce dvouletých dotací 2021-2022
Žádost o souhlas se změnou rozpočtu činnosti/projektu pro příjemce dotace v roce 2021
Žádost o souhlas se změnu rozpočtu činnosti/projektu - dvouleté dotace 2021-2022
Podmínky smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2021
Podmínky smlouvy o poskytnutí dotace v letech 2021-2022
Formuláře pro vyúčtování dotací

Výsledky anket - hodnocení dotačního systému

Kontakty:
Programové dotace:

dotační programy v oblasti: ● divadla, performance a cirkusu ● literatury ● podpory uměleckých řemesel a lidových tradic ● tance
Mgr. Veronika Majíčková
, kontaktní telefon: 542 172 074, e-mail: majickova.veronika@brno.cz

dotační programy v oblasti: ● činnosti hudebních klubů ● kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
Bc. Bronislava Pecinová, DiS., kontaktní telefon: 542 172 095, e-mail: pecinova.bronislava@brno.cz

dotační programy v oblasti: ● audiovize ● hudby ● výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
Mgr. Pavla Hujňáková
, kontaktní telefon: 542 172 501, e-mail: hujnakova.pavla@brno.cz

Rozpočet a vyúčtování dotace: 
Ing. Lenka Gregrová, kontaktní telefon: 542 172 066, e-mail: gregrova.lenka@brno.cz
Ing. Jitka Pospíšilová, kontaktní telefon: 542 172 067, e-mail: pospisilova.jitka@brno.cz
Ing. Jana Seberová, kontaktní telefon: 542 172 315, e-mail: 
seberova.jana@brno.cz
Bc. Lukáš Juříček, kontaktní telefon: 542 172 473, e-mail: 
juricek.lukas@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 04.03.2021 12:24
  • Datum poslední aktualizace: 04.03.2021 12:24
  • Odpovědný útvar: Odbor kultury Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design