Česky CZEnglish EN

Majetkový odbor (MO)

    Kontakty             OdděleníZajímavé odkazyDokumenty

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

 • v rámci samostatné působnosti města provádí dispozice s nemovitým majetkem města
 • připravuje a zajišťuje hospodaření s majetkem města a podmínky jeho ekonomického využití, vytváří podmínky pro přípravu komplexní nabídky podnikatelských a investorských příležitostí
 • zabezpečuje řešení majetkoprávní agendy pro potřeby rozvojových lokalit města a spolupracuje v tomto směru s obchodními společnostmi s účastí města
 • zabezpečuje agendu zveřejňování záměrů města na dispozice s nemovitým majetkem města
 • vede a aktualizuje agendu návrhů fyzických a právnických osob na dispozice s majetkem města
 • provádí komplexní výkon specializovaných činností při zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv, v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy MMB v oblasti působnosti odboru a zodpovídá za jejich evidenci
 • vykonává správu městem vydaných Cenových map stavebních pozemků statutárního města Brna

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefon
 Vedoucí odboruMgr. Dagmar Baborovskábaborovska.dagmar(zavinac)brno.cz542 173 101
 SekretariátVladimíra Matějkovámo(zavinac)brno.cz542 173 101
 Příprava dispozicMartina Šilhanovásilhanova.martina(zavinac)brno.cz542 173 207
Iva Vágnerovávagnerova.iva(zavinac)brno.cz542 173 208
Předkupní právo dle §3056 OZHana Štolfovástolfova.hana(zavinac)brno.cz542 173 206
Právní odděleníRegina Kyselákysela.regina(zavinac)brno.cz542 173 166
Stavební referátIng.arch. Eva Šimečkovásimeckova.eva(zavinac)brno.cz542 173 161

Stavební referát MO MMB- kontakty dle příslušného katastrálního území

Úřední hodiny

 • Pondělí: 8:00 – 17:00
 • Středa: 8:00 – 17:00
 • Pátek: 8:00 – 12:00

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.

Stavební referát

 • zastupuje město jako vlastníka nemovitostí v rámci řízení dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
 • vydává vyjádření a stanoviska v zastoupení vlastníka nemovitého majetku města pro jednotlivé investory a  k oznámeným řízením stavebních úřadů
 • určuje podmínky, za kterých mohou investoři umístit stavbu na pozemcích města i na pozemcích sousedících s majetkem města
 • účastní se místních šetření, ústních jednání a kontrolních prohlídek na stavbách a pozemcích a hájí zájmy  města z hlediska majetku
 • kontroluje, zda byly uzavřeny požadované platné právní vztahy k dotčeným nemovitostem města
 • uzavírá dohody o umožnění stavby ve smyslu ustanovení §1746 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

Oddělení právních služeb

 • provádí dispozice s majetkem města, připravuje materiály do orgánů města
 • zastupuje statutární město Brno před soudy a ostatními orgány při jednáních v působnosti odboru
 • vymáhá dlužné nájemné z ostatního nemovitého majetku města
 • zpracovává dohody o splátkách dlužného nájemného z  ostatního nemovitého majetku

Oddělení evidence majetku

 • vede evidenci nemovitého majetku statutárního města Brna na území města
 • zajišťuje provádění změn v operátech katastru nemovitostí
 • prověřuje a zajišťuje listinné podklady týkající se majetkoprávních vztahů, v rámci realizace technické infrastruktury – zřizování věcných břemen  ve prospěch města i k tíži města
 • vyřizuje agendu svěřování majetku městským částem a eviduje smlouvy na svěřený majetek uzavřené MČ
 • zajišťuje a koordinuje spolupráci při předávání majetku nabytého do vlastnictví města příslušným správcům města
 • koordinuje správu a inventarizaci nemovitého majetku u odvětvových odborů, městských částí a příspěvkových organizací zřízených městem

Oddělení realitních aktivit

 • zajišťuje agendu přípravy dispozic s majetkem (zejména převody, nabytí, pronájem a jiných způsobů disponování s majetkem)
 • zpracovává komplexní informace o nemovitém majetku města v rámci přípravy majetkových dispozic a navrhuje jeho efektivní využití v souladu se záměry města
 • podílí se na výběru lokalit vhodných pro umístění aktivit celoměstského zájmu
 • zajišťuje konzultační a poradenskou činnost pro veřejnost v oblasti hospodaření s majetkem města
 • poskytuje potřebné informace zájemcům o rozvojové lokality

Oddělení realitní ekonomiky

 • zajišťuje stanovení optimálních ekonomických podmínek při přípravě a realizaci majetkových dispozic  – při prodeji a pronájmu nemovitostí v majetku města a při jejich nabývání  
 • provádí oceňování nemovitostí pro potřeby MMB, navrhuje kupní ceny nemovitostí a výši nájemného, posuzuje ekonomické podmínky kupních a nájemních smluv
 • prověřuje ekonomické podmínky proveditelnosti investičních záměrů
 • zajišťuje základní informační činnost a ekonomické poradenství v oblasti optimálního ekonomického využití městských nemovitostí
 • sestavuje návrh rozpočtu MO na příslušný kalendářní rok a zajišťuje realizaci příjmových a výdajových stránek rozpočtu
 • shromažďuje a zpracovává cenové podklady pro potřebu oceňování nemovitého majetku
 • provádí cenové analýzy na území města Brna
 • vykonává správu městem vydaných Cenových map stavebních pozemků statutárního města Brna
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 11.11.2021 13:45
 • Datum poslední aktualizace: 11.11.2021 13:45
 • Odpovědný útvar: Majetkový odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design