Česky CZEnglish EN

Platné imisní limity pro znečišťující látky měřené na stanicích OŽP MMB

v souladu s nařízením vlády č. 597/2006 Sb. , o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší

 

Znečišťující

látka

 

Doba průměrování

 

Hodnota imisního limitu

(µg.m-3)

SO2

1 hod.

24 hod.

350 1)

125 2)

 PM 10

24 hod.

1 rok

50 3)

                      40

NO2

1 hod.

1 rok

200 4) *

                      40

CO

max. denní
osmihodinový průměr

              10 000 mg.m-3

cílový imisní limit pro troposférický ozon
O3

max. denní
osmihodinový průměr

                   120 5)

  • 1) nesmí být překročeno více než 24 x za kalendářní rok 
  • 2) nesmí být překročeno více než 3 x za kalendářní rok 
  • 3) nesmí být překročeno více než 35 x za kalendářní rok
  • 4) nesmí být překročeno více než 18 x za kalendářní rok 
  • 5) nesmí být překročeno ve více než 25 dnech za kalendářní rok vprůměru za 3 rok

 

 

*Meze tolerance imisních limitů NO2 (µg.m-3)

 

2007

2008

1 hodina

30

20

10

1 kalendářní rok

6

4

2

Meze tolerance se snižují lineárně každý rok tak, aby k termínu plnění limitu (r. 2010) dosáhly nulových hodnot.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 24.02.2011 10:02
  • Datum poslední aktualizace: 24.02.2011 10:02
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design