Česky CZEnglish EN

Osvobozeny od poplatku jsou v roce 2021 tyto osoby:

 1. od roku 2020 dítě, které v aktuálním kalendářním roce dosáhlo nejvýše 3 let věku
 2. od roku 2020 senior, který v aktuálním kalendářním roce dosáhl věku 70 a více let věku
 3. vlastník stavby určené k individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, z důvodu vlastnictví takové stavby (od roku 2003 do roku 2012 osvobozeni všichni vlastníci těchto staveb, od roku 2013 do roku 2015 osvobozeni pouze ti vlastníci, kteří mají současně registrován pobyt ve městě Brně, od roku 2016 opětovně všichni vlastníci těchto staveb bez ohledu na místo jejich pobytu),
 4. od roku 2003 fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu na úředních adresách (Husova 3, Husova 5 a Dominikánská 2, od 1.1.2011 i na adrese Hněvkovského 65)
 5. od roku 2004 v pořadí narozené třetí a další dítě, které žije ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci a které v příslušném kalendářním roce nedosáhlo věku 15 let (nutno každoročně splnit ohlašovací povinnost do doby splatnosti zde)
 6. od roku 2013 fyzické osoby, které jsou umístěny do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči,
 7. od roku 2016 fyzické osoby, které jsou umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 8. od roku 2016 fyzické osoby, které jsou umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

OSOBA OSVOBOZENA OD POPLATKU Z TITULU PŘIHLÁŠENÍ V BRNĚ NENÍ OSVOBOZENA Z TITULU VLASTNICTVÍ NEMOVITOSTI PODLÉHAJÍCÍ ZPOPLATNĚNÍ

Ověřte si zde, zda je s osvobozením spojena ohlašovací povinnost

Nesplnění ohlašovací povinnosti v dané lhůtě má za následek zánik nároku na osvobození!

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 11.05.2021 16:46
 • Datum poslední aktualizace: 11.05.2021 16:46
 • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design