Česky CZEnglish EN

Kdo je osvobozen od placení poplatku

a) vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, z důvodu vlastnictví takové stavby (od roku 2003 do roku 2012 osvobozeni všichni vlastníci těchto staveb, od roku 2013 do roku 2015 osvobozeni pouze ti vlastníci, kteří mají současně registrován pobyt ve městě Brně, od roku 2016 opětovně všichni vlastníci těchto staveb bez ohledu na místo jejich pobytu),

b) od roku 2003 fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu na úředních adresách (Husova 3, Husova 5 a Dominikánská 2, od 1.1.2011 i na adrese Hněvkovského 65)

c) od roku 2004 třetí a další dítě, které žije ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci a které v příslušném kalendářním roce nedosáhlo věku 15 let,

d) od roku 2013 fyzické osoby, které jsou umístěny do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči,  

e) od roku 2016 fyzické osoby, které jsou umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

f) od roku 2016 fyzické osoby, které jsou  jako nezaopatřené děti umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením,

g) od roku 2016 fyzické osoby, které jsou   umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

 

Osvobození a úlevy se nekumulují.

Ověřte si, zda je s osvobozením spojena ohlašovací povinnost

- viz odkaz Kdo má ohlašovací povinnost. Nesplnění ohlašovací povinnosti v dané lhůtě může mít za následek zánik nároku na osvobození!

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 17.12.2018 09:43
  • Datum poslední aktualizace: 17.12.2018 09:43
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design