Česky CZEnglish EN

Jaká je výše poplatku

    

SAZBA POPLATKU ČINÍ 670,- Kč za poplatníka (resp. jeho jednotlivou poplatkovou povinnost) a kalendářní rok 2021

Skutečné náklady za kalendářní rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily celkem 232.271.472,46 Kč a byly rozúčtovány na 443 306 poplatníků, přičemž skutečná maximální možná sazba poplatku by mohla činit v roce 2021 až 773,-Kč na poplatníka. Zastupitelstvo města Brna však i v roce 2021 zachovalo stávající sazbu poplatku, tedy 670,-Kč.

Poměrné částky

Zde si ověřte, zda patříte do skupiny osvobozených osob.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 14.12.2020 13:58
  • Datum poslední aktualizace: 14.12.2020 13:58
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design