Česky CZEnglish EN

Jaká je výše poplatku

    

SAZBA POPLATKU 670,- Kč za poplatníka a kalendářní rok 2020

je tvořena

a) z částky 140,- Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 530,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. Skutečné náklady za kalendářní rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily celkem 230.958.932,73 Kč a byly rozúčtovány na 435 467 poplatníků, skutečné náklady na poplatníka tedy činily 530,- Kč.

Skutečná maximální možná sazba poplatku by mohla činit v roce 2020 až 780,-Kč na poplatníka. Zastupitelstvo města Brna však i v roce 2020 zachovalo stávající sazbu poplatku, tedy 670,-Kč.

Poměrné částky

Zde si ověřte, zda patříte do skupiny osvobozených osob.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.12.2019 09:56
  • Datum poslední aktualizace: 05.12.2019 09:56
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design