Česky CZEnglish EN

Jak lze zaplatit

    

Platit poplatek lze

1. Platbou na městském e-shopu www.brnoid.cz 

2. Bezhotovostním převodem (číslo účtu je: 111220022/0800; Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka)

3. Poštovní poukázkou

Provoz pokladny je do odvolání zrušen

 1. Platba na městském e-shopu přináší tyto výhody

 -  Vaše zadané uživatelské údaje se předvyplní do příslušných polí formuláře. (pozor – u cizinců a u vlastníků nemovitostí podléhajících zpoplatnění, kteří platí poprvé, je před platbou nutné přihlášení u správce poplatku na adrese Šumavská 35, budova C, 3. patro nebo elektronicky viz. Formuláře k vyplnění.)

- Můžete pohodlně zadat údaje za více poplatníků a následně jednou platbou vše uhradit

- Formulář vám případně pomáhá (za využití mini-kalendářů) správně spočítat poměrné části ročního poplatku, pokud poplatková povinnost nastala či skončila během roku

- Po zaúčtování platby do systému pro správu a evidenci místního poplatku za komunální odpad na Odboru životního prostředí vám přijde (do maximálně 14 dnů) zpětná vazba o tom, zda se platbu podařilo přiřadit.

Upozornění: za den platby se považuje den odepsání platby z Vašeho účtu i přesto, že platba je připsána na účet správce daně později, v průměru 10 kalendářních dní.

2. Úhrada poplatku BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM

Účet je veden u České spořitelny, a.s.: 111220022/0800

Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka

Konstantní symbol 1318 (v případě, že jej banka nemůže použít, zadejte konst. symbol 0308).
Pokud budete platit za více osob jedním příkazem k úhradě, oznamte nám jména, data narození a adresu těchto poplatníků. Pro tato oznámení lze použít formulářů dostupných na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřadech městských částí, nebo v elektronické podobě na této stránce. Zpráva pro příjemce není splněním ohlašovací povinnosti.

Zúčtovací údaje pro přeshraniční platební styk:

IBAN :   CZ17 0800 0000 0001 1122 0022
BIC (SWIFT):      GIBA CZ PX
Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka

 

3. Úhrada poplatku POŠTOVNÍ POUKÁZKOU

Poštovní poukázky s předtištěným číslem účtu jsou spolu s formuláři oznámení společného zástupce k dispozici na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřadech městských částí a samozřejmě na pracovišti správce poplatku. Poukázky vyplňujte hůlkovým písmem, čitelně a nezapomeňte uvádět zejména variabilní symbol (rodné číslo poplatníka).

Pokud uhradíte jednou poukázkou poplatek za více osob, oznamte nám jejich jména, data narození a adresu. Lze tak učinit písemně na adresu správce poplatku : Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení správy poplatku, Kounicova 67, 601 67 Brno, nebo prostřednictvím internetu na této straně, odkaz Oznámení společného zástupce.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.03.2020 20:38
  • Datum poslední aktualizace: 15.03.2020 20:38
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design