Česky CZEnglish EN

Jak lze zaplatit

    

Platit poplatek lze

 1. Platbou na městském e-shopu www.brnoid.cz
 2. Bezhotovostním převodem (číslo účtu je: 111220022/0800; Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka)
 3. Poštovní poukázkou
 4. Na pokladně Šumavská 35, budova C, 3NP

1. Platba na městském e-shopu přináší tyto výhody

 • Vaše zadané uživatelské údaje se předvyplní do příslušných polí formuláře. (pozor – u cizinců a u vlastníků nemovitostí podléhajících zpoplatnění, kteří platí poprvé, je před platbou nutné přihlášení u správce poplatku na adrese Šumavská 35, budova C, 3. patro nebo elektronicky viz. Formuláře k vyplnění.)
 • Můžete pohodlně zadat údaje za více poplatníků a následně jednou platbou vše uhradit
 • Formulář vám případně pomáhá (za využití mini-kalendářů) správně spočítat poměrné části ročního poplatku, pokud poplatková povinnost nastala či skončila během roku
 • Po zaúčtování platby do systému pro správu a evidenci místního poplatku za komunální odpad na Odboru životního prostředí vám přijde (do maximálně 14 dnů) zpětná vazba o tom, zda se platbu podařilo přiřadit.

Upozornění: za den platby se považuje den odepsání platby z Vašeho účtu i přesto, že platba je připsána na účet správce daně později, v průměru 10 kalendářních dní.

2. Úhrada poplatku BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM

Účet je veden u České spořitelny, a.s.: 111220022/0800

Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka

Konstantní symbol 1318 (v případě, že jej banka nemůže použít, zadejte konst. symbol 0308).
Pokud budete platit za více osob jedním příkazem k úhradě, oznamte nám jména, data narození a adresu těchto poplatníků. Pro tato oznámení lze použít formulářů dostupných na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřadech městských částí, nebo v elektronické podobě na této stránce. Zpráva pro příjemce není splněním ohlašovací povinnosti.

Zúčtovací údaje pro přeshraniční platební styk:

IBAN :   CZ17 0800 0000 0001 1122 0022
BIC (SWIFT):      GIBA CZ PX
Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka

3. Úhrada poplatku POŠTOVNÍ POUKÁZKOU

Poštovní poukázky s předtištěným číslem účtu jsou spolu s formuláři oznámení společného zástupce k dispozici na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřadech městských částí a samozřejmě na pracovišti správce poplatku. Poukázky vyplňujte hůlkovým písmem, čitelně a nezapomeňte uvádět zejména variabilní symbol (rodné číslo poplatníka).

Pokud uhradíte jednou poukázkou poplatek za více osob, oznamte nám jejich jména, data narození a adresu. Lze tak učinit písemně na adresu správce poplatku : Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení správy poplatku, Kounicova 67, 601 67 Brno, nebo prostřednictvím internetu na této straně, odkaz Oznámení společného zástupce.

4. Platba na pokladně Šumavská 35, budova C

Aktuální pokladní hodiny najdete zde.

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 27.04.2021 16:55
 • Datum poslední aktualizace: 27.04.2021 16:55
 • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design