Česky CZEnglish EN

Cizinec (vč. zemí EU) pobývající v Brně a jeho povinnosti dle zákona o pobytu cizinců

      

Dle zák. č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění p.p. mj. upravuje v ust. § 93:

  • cizinec je povinen do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ohlásit na policii místo pobytu na území; to neplatí, pokud jde o cizince mladšího 15 let, člena personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České republice, jeho rodinného příslušníka registrovaného Ministerstvem zahraničních věcí nebo cizince, kterému ministerstvo zajišťuje ubytování. Povinnost ohlásit místo pobytu na policii se dále nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele.

  • občan Evropské unie je povinen ohlásit na policii místo pobytu na území ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území, pokud jeho předpokládaný pobyt bude delší než 30 dnů; tato povinnost se rovněž vztahuje na rodinného příslušníka občana Evropské unie, pokud tento občan pobývá na území. Povinnost ohlásit místo pobytu na policii se nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele.

Z ohlášení místa pobytu cizince na území nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti, v níž je cizinec přihlášen k pobytu.

Za přestupek (porušení/nesplnění povinností) lze uložit pokutu dle § 156 zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 17.12.2018 09:48
  • Datum poslední aktualizace: 17.12.2018 09:48
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design