Česky CZEnglish EN

Od 1. října 2014 se mohou právnické osoby a fyzické osoby podnikající zapojit do systému města Brna v oblasti tříděného odpadu

Barevné kontejnery na tříděný odpad byly ve statutárním městě Brně až dosud určeny jen pro občany. Právnické osoby (PO) a fyzické osoby podnikající (FO) jsou povinni zajistit separaci odpadů ze své podnikatelské činnosti sami. Povinnost třídit odpad ukládá zákon o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.)
Statutární město Brno od 1. října 2014 nabízí PO a  FO možnost zapojení do systému sběru a svozu komunálního odpadu zavedeného statutárním městem Brnem v oblasti využitelných složek komunálního odpadu (dále jen „Systém“). Zapojené subjekty budou moci odkládat papír, sklo, plasty a nápojové kartony do nádob umístěných na území statutárního města Brna (veřejná prostranství a sběrná střediska odpadů).
Se zájemci o zapojení do Systému uzavře OŽP MMB smlouvu na pracovišti Kounicova 67. Tato služba je zpoplatněna dle schváleného ceníku a sjednávána vždy na dobu 1 kalendářního roku. Minimální výše sjednané ceny je 1.500 Kč/rok bez DPH, maximální výše sjednané ceny je 6.000 Kč/rok bez DPH. Cena bude vypočítána ze skutečného množství vyprodukovaných odpadů žadatele za předešlý rok a je splatná na místě v hotovosti.

Proč se zapojit do Systému?

po uzavření smlouvy se statutárním městem Brnem a zaplacení roční platby budou moci zapojené subjekty pro svou činnost využívat kontejnery na papír, plasty a sklo, které jsou rozmístěny na veřejných prostranstvích anebo tyto vytříděné komodity budou moci odevzdat na sběrném středisku odpadů

 • nebude nutné zajišťovat v provozovně umístění samostatných nádob na tříděný odpad
 • odpadá zákonná povinnost vedení průběžné evidence odpadů, se kterými je subjekt zapojen do Systému
 • omezí se administrativní zátěž (vedení evidence, smluv apod.)
 • předejití důvodu k udělení pokuty až do výše 1 milionu za neplnění povinností dle zákona o odpadech (např. vedení průběžné evidence, netřídění odpadů, využívání Systému statutárního města Brna bez uzavření smlouvy) kontrolním orgánem
Jak tedy vše probíhá?
 • zájemce o zapojení do Systému přijde na OŽP MMB – oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie, Kounicova 67
 • v kanceláři č. 511 vyplní žádost o zapojení do Systému
 • také může přijít již s žádostí vyplněnou, protože ZDE nebo ZDE je žádost ke stažení
 • žadateli po kontrole vyplněných údajů bude předán doklad k zaplacení
 • platbu provede žadatel hotovostně nebo platební kartou na pokladně v přízemí téže budovy
 • po předložení potvrzení o platbě v kanceláři č. 511 bude žadateli předána k podpisu smlouva o zapojení do Systému
 • po podpisu žadatel obdrží zalaminovanou kartičku zapojeného subjektu
 • tímto okamžikem se z žadatele o zapojení do Systému stává zapojený subjekt a jako takový může využívat nádoby na tříděný odpad, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích a sběrných střediscích odpadů

Během jedné návštěvy úřadu si pohodlně zajistíte méně starostí s odpadovým hospodářstvím.

Pro maximální zkrácení pobytu na úřadě doporučujeme kontaktovat Mgr. Fialovou a domluvit si den podepsání smlouvy a zaplacení poplatku. Na níže uvedených kontaktech vám rovněž budou zodpovězeny vaše dotazy ve věci zapojení do systému města Brna v oblasti tříděného odpadu.

542 174 550 – Mgr. Ivana Fialová nebo
e-mail: fialova.ivana@brno.cz

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 06.06.2019 09:49
 • Datum poslední aktualizace: 06.06.2019 09:49
 • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design