Česky CZEnglish EN

Statutární město Brno, využilo možnosti Státního fondu životního prostředí České republiky a prostřednictvím Národního programu ŽP, si zadalo zpracování „Studie proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny na území města Brna.“ Studii zpracovává společnost Brněnské komunikace, a.s., jelikož jde především o dopravní modelování, které je doplněno modelováním imisní situace.

Studie je představována vedení města a městským částem, které budou mít možnost nechat domodelovat případné rozšíření nastavené zóny. Jedná se o nultou variantu, která ještě neprošla jazykovou korekturou a po nezbytných úpravách bude aktualizována.

V tuto chvíli město Brno nízkoemisní zóny nezavádí, pouze prověřuje reálné varianty její možné budoucí podoby.

Textová část - Dopravní modely .pdf

Text část - Imisní modely. pdf

Prezentace NEZ .pdf

Výkresová část -  Dopravní modely

Výkresová část - Imisní modely

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 01.11.2017 11:13
  • Datum poslední aktualizace: 01.11.2017 11:13
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design