Česky CZEnglish EN

Radou města Brna byla zřízena Pracovní skupina pro přípravu Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší. Tento akční plán má za úkol převzít opatření, které jsou součástí Programu zlepšování kvality ovzduší ,vydaným Ministerstvem životního prostředí, případně navrhnout další opatření. Současně stanovit konkrétní kompetence a zodpovědnost za plnění těchto opatření z úrovně jednotlivých odborů magistrátu a stanovit postupné kroky a termíny jejich naplnění. Tento dokument bude následně pravidelně kontrolován, vyhodnocován a průběžně aktualizován.

Dále Rada města Brna jmenovala členy Pracovní skupiny, které tvoří zaměstnanci Odboru životního prostředí, který hlavním garantem skupiny, Odboru dopravy, jelikož automobilová doprava je hlavní znečišťovatel ovzduší ve městě. Dalšími členy jsou zaměstnanci Odboru investičního, Odboru územního plánování a rozvoje, Odboru implementace evropských fondů, Odboru zdraví, Kanceláře strategie města, členové Komise životního prostředí a občanské iniciativy Dejchej Brno.

Analytické materiály

Základní materiály

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Brno

Prezentace Vývoj stavu ovzduší Brno ze dne 17.6.2016

Ročenka stavu životního prostředí

Prezentace ČHMÚ pana Mgr. Roberta Skeřila, Ph.D. z 3/2016 (Metrologický týden na brněnské hvězdárně)

Tabelární ročenka ČHMÚ

Souhrnná zpráva o přístupech k řešení znečištění ovzduší ve vybraných evropských městech

Strategie pro Brno

Analytická část Plánu udržitelné městské mobility 

Vztah zeleně na kvalitu ovzduší

Rešerše - vztah zeleně na kvalitu ovzduší

Effectiveness of Green Infrastructure for Improvement of Air Quality in Urban Street Canyons

Air Quality, Pollution, and Trees

Urban green and its relation with air pollution: ecological studies

Air Quality Effects of Urban Trees and Park

THE EFFECTS OF URBAN TREES ON AIR QUALITY

Air pollution removal by urban trees and shrubs in the United States

Improving local air quality in cities

Modeled PM2.5 removal by trees in ten U.S. cities and associated health effects

Air quality impact of an urban park over time

Influence of avenue‐trees on air quality at the urban neighborhood scale

Zpracované akční plány – zahraniční

Akční plán ovzduší Berlína 2011-2017

Akční plán ochrany ovzduší Curych – original

Akční plán ochrany ovzduší Curych – překlad

Legislativa

201/2012 Sb. – zákon o ochraně ovzduší

330/2012 Sb. – vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

56/2013 Sb. - nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

Akční plán

Akční plán zlepšování kvality ovzduší 2017

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 07.06.2017 08:05
  • Datum poslední aktualizace: 07.06.2017 08:05
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design