Česky CZEnglish EN

Město Brno se připojilo k iniciativě měst, obcí a Evropské komise k Paktu starostů a primátorů pro klima a energii (Covenant of Mayors for Climate & Energy), jehož hlavním cílem je zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích. Signatáři Paktu se zavazují ke splnění cíle Evropské unie snížit do roku 2030 emise CO2 o 40 % a zvýšit odolnost vůči dopadům klimatických změn, a to prostřednictvím úspor energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů, zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení. Přistoupením k Paktu vznikla městu Brnu povinnost zpracovat do dvou let tzv. Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, dále také SECAP), který obsahuje výchozí emisní bilanci CO2 a plány konkrétních činností a opatření na její snížení, včetně dlouhodobé vize do roku 2030.

Projekt „Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Brna“ spadá do podporované aktivity 5.1.B – Pakt starostů a primátorů pro klima a energii, prioritní oblast 5 Životní prostředí ve městech a obcích – Národního programu Životní prostředí. Výše dotace činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. Všechny předpokládané aktivity při zpracování Akčního plánu jsou způsobilým výdajem.

Příjemce dotace:                                          statutární město Brno

Celkové náklady projektu:                                         1 239 040 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu:                            1 239 040 Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR:                                           991 232 Kč

Výše příspěvku žadatele:                                             247 808 Kč

 

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“

www.sfzp.cz          www.mzp.cz 

Dokument ke stažení

SECAP Brno základní verze

Příloha SECAP Brno základní verze

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 09.04.2019 16:37
  • Datum poslední aktualizace: 09.04.2019 16:37
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design