Česky CZEnglish EN

Odbor životního prostředí (OŽP)

    Kontakty             OdděleníZajímavé odkazyDokumenty

Kounicova 67, 601 67  Brno, 5. n.p.

 • provádí výkon státní správy dle zvláštních právních předpisů na úseku životního prostředí
 • vykonává správu místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem
 • účastní se místních šetření a kontrolních prohlídek staveb, spolupracuje na zpracování územně plánovací dokumentace
 • přezkoumává rozhodnutí úřadů městských částí ve věcech spadajících do oblasti životního prostředí
 • zajišťuje legislativní činnost týkající se významných krajinných prvků a sankční činnost ve zvláště chráněných územích
 • koordinuje činnost všech subjektů při řešení ekologických problémů ve městě
 • zpracovává koncepce programu nakládání s komunálním odpadem
 • zabezpečuje a aktualizuje informační systém všech složek životního prostředí, podílí se na ekologické výchově
 • vede celoměstskou evidenci ploch zeleně
 • vydává obecně závazné vyhlášky v oblasti životního prostředí
 • vykonává veřejnou správu v oblasti poskytování dotací v rámci motivačních programů
Organizační schéma odboru životního prostředí

Aktuální dotační programy Odboru životního prostředí

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
Vedoucí odboruIng. Martin Vaněček

vanecek.martin(zavinac)brno.cz

+420 542 174 500 +420 542 174 509
SekretariátPetra Řeřichovárerichova.petra@brno.cz+420 542 174 501 +420 542 174 509

ozp(zavinac)brno.cz

Úřední hodiny

 • Pondělí: 8:00 – 17:00
 • Středa: 8:00 – 17:00
 • Pátek: 8:00 – 12:00

Podmínkou pro osobní kontakt je předchozí telefonické nebo e-mailové objednání.

Oddělení Odboru životního prostředí

Oddělení správní

 • Zabezpečuje právní servis pro Odbor životního prostředí
 • Zajišťuje pro odbor služby spojené s příjmem, distribucí a odesíláním pošty
 • Zabezpečuje správu dat, zejména GISmB, v oblasti životního prostředí
 • Koordinuje a provádí kontroly výkonu státní správy na ÚMČ

Oddělení ekonomiky

 • Zabezpečuje ty ekonomické a účetní služby, které jsou v kompetenci Odboru životního prostředí
 • Zabezpečuje zakladatelskou činnost vůči obchodním společnostem a ekonomicky usměrňuje příspěvkové organizace v působnosti odboru a realizuje s tím související činnosti
 • pečuje o válečné hroby umístěné na pohřebištích města

Oddělení ochrany a tvorby životního prostředí

 • Realizuje činnosti související s ochranou přírody a krajiny na území města Brna
 • Realizuje činnosti související s ochranou ovzduší města Brna včetně zabezpečení provozu imisního monitoringu
 • Posuzuje vliv na životní prostředí u záměrů nakládajících s majetkem města, dále u projektové a územněplánovací dokumentace

Oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie

 • Zajišťuje koncepční činnost v oblasti nakládání s odpady
 • Zajišťuje po stránce metodické a smluvní sběr, třídění a svoz, využití a třídění komunálního odpadu
 • Zajišťuje, s využitím prostředků výpočetní techniky, evidenční činnost v oblasti odpadů
 • Zajišťuje samosprávné činnosti v oblasti geologie a hydrogeologie

Oddělení správy poplatku za komunální odpad

 • Provádí vyměření a výběr poplatku
 • Provádí činnosti související s vymáháním neuhrazených poplatků

Oddělení ochrany a tvorby zeleně

 • Zajišťuje tvorbu a koncepci systému městské zeleně v návaznosti na Územní plán města Brna a Generel zeleně
 • Zajišťuje dohled metodického charakteru nad objekty zeleně z hlediska odborného garanta nad plochami veřejné zeleně na území města.
 • Zajišťuje budování, rekonstrukce, obnovu, rozvoj a údržbu Územního systému ekologické stability (ÚSES) na území města, následnou správu a údržbu těchto ploch
 • Zajišťuje přípravu technických a evidenčních podkladů pro realizaci majetkoprávních vztahů za účelem majetkoprávního vypořádání a tvorby ÚSES.

Oddělení motivačních programů

 • Zajišťuje poskytování dotace na podporu nákupu elektronické nepřenosné předplatní jízdenky MHD
 • Zajišťuje poskytování dotace na podporu akcí na oživení nábřeží brněnských řek
 • Zajišťuje poskytování dotace na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích
 • Zajišťuje poskytování dotace na podporu ekologické výchovy
 • Zajišťuje agendu energetického managementu
 • Zajišťuje poskytování dotace na podporu tvorby zelených střech
 • Zajišťuje poskytování dotace na podporu využití srážkové vody
 • Zjišťuje agendu kampaně Připrav Brno
 • zajišťuje agendu centrálního nákupu energií;
 • zajišťuje agendu ve vztahu k naplňování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima;
 • zajišťuje agendu ve vztahu k plnění Akčního plánu Územní energetické koncepce města Brna;
 • zajišťuje poskytování individuálních dotací OŽP MMB;
 • spravuje webové stránky https://priprav.brno.czhttps://ekodotace.brno.cz ;
 • zajišťuje agendu ekologické výchovy a osvěty OŽP MMB;

Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací

Správa hřbitovů města Brna

ZOO Brno a stanice zájmových činností

Veřejná zeleň města Brna

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 09.02.2022 14:01
 • Datum poslední aktualizace: 09.02.2022 14:01
 • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design