Česky CZEnglish EN

ÚZEMNÍ OPATŘENÍ O STAVEBNÍCH UZÁVĚRÁCH

Lokalita Kostelíček (k. ú. Líšeň)

Rada města Brna, příslušná podle ust. § 99 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. §6 odst. 6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ust. § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydala na své R7/153. schůzi konané dne 23. 1. 2018 Územní opatření o stavební uzávěře v katastrálním území Líšeň, lokalita Kostelíček formou opatření obecné povahy.

NÁVRH

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

 
Žádost o vydání rozhodnutí o povolení výjimky z územního opatření o stavební uzávěře

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 19.03.2018 15:11
  • Datum poslední aktualizace: 19.03.2018 15:11
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design