Česky CZEnglish EN

Projekt Územní studie na veřejná prostranství je spolufinancován Evropskou unií

Územní studie veřejného prostranství MČ Brno-Bosonohy, lokalita Bosonožské náměstí

Cílem projektu je zpracovat územní studie na veřejná prostranství, které budou územně plánovacím podkladem pro rozhodování v území a podkladem pro následné zajištění lepšího využití veřejných prostranství.

.

Textová část s přílohami

 Výkresová část:    

01   Širší vztahy    

02   Ortofotomapa      

03   Výkres problémů                   

04.1  Hlavní výkres – funkční a prostorové využití území SZ část území – 1. etapa   

04.2  Hlavní výkres – funkční a prostorové využití území JV část území – 1. etapa      

05.1  Hlavní výkres – funkční a prostorové využití území SZ část území – 2. etapa  

05.2  Hlavní výkres – funkční a prostorové využití území JV část území – 2. etapa     

06   Výkres architektonicko-stavebního řešení - 2.etapa                                              

07.1  Výkres řešení technické infrastruktury SZ část území – 1. etapa                            

07.2   Výkres řešení technické infrastruktury JV část území – 1. etapa                          

08   Řez příčný a základní detaily řešení parteru                                                     

09    Vizualizace – prostor před kaplí

10    Vizualizace – prostor hřišť za školou

11    Vizualizace řešení parteru - návrh kašny sv. Floriána            

 P1   Výkres vlastníků pozemků                                                                             

 P2   Výřez platného ÚPmB                                                                             

 P3   Schema dopravního řešení                                                            

.

Schválení využití

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.01.2019 10:46
  • Datum poslední aktualizace: 30.01.2019 10:46
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design