Česky CZEnglish EN

Územní studie Valchařská

Textová  část, tabulková část

 Výkresová část:   

01       Širší vztahy                                                              

02       Problémový výkres                                               

03_01  Analýza – výšková hladina                                    

03_02  Analýza – občanská vybavenost  - MŠ                               

03_03  Analýza – občanská vybavenost  - ZŠ                 

03_04  Analýza – zeleň, rekreace, sportovní vyžití                     

03_05  Analýza – dětská hřiště                                             

04        Hlavní výkres – funkční a prostorové využití                

05_01  Technická infrastruktura – stávající stav                       

05_02  Technická infrastruktura – nový stav              

06_01   Návrh zastavění – urbanistické řešení: situace                          

06_01b Návrh zastavění – urbanistické řešení  - etapa II (pozemek TEMA): situace                    

06_02   Návrh zastavění – urbanistické řešení: parter                

06_02b Návrh zastavění – urbanistické řešení – etapa II (pozemek TEMA): parter               

06_03   Návrh zastavění – urbanistické řešení: proslunění bytů        

06_04   Návrh zastavění – urbanistické řešení: řezy územím    

07         Vlastnické vztahy s návrhem majetkového vypořádání      

08         Hlavní výkres nového ÚPmB se zapracovaným řešením dle ÚS  

10_01   3D model - zákres                                                              

10_02   3D model - zákres                                                                  

10_03   3D model - zákres                                                                    

10_04   3D model - zákres                                                             

10_05   3D model - zákres                                                                

10_06   3D model - náhled                                                                                  

10_07   3D model - náhled                                                                         

10_08   3D model - náhled                      

10_09   3D model - náhled     

Schválení využití                                                                                                            

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.07.2019 13:09
  • Datum poslední aktualizace: 16.07.2019 13:09
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design