Česky CZEnglish EN
 

Územní studie Lokalita brněnského výstaviště

Textová  část s přílohami

 Výkresová část:   

A.    Analýza stávajícího stavu                                                             

A.01    Stav v území                                           

A.02    Výřez z územního plánu                                      

A.03    Vlastnické vztahy                              

A.04    Dopravní infrastruktura - stav                 

A.05    Problémový výkres

A.06    Historický vývoj      

B.     Návrh                   

B.01    Širší vztahy                                            

B.02    Urbanistické řešení

B.03    Hlavní výkres - návrh využití území

B.04a  Návrh změn ÚPmB

B.04b  ÚPmB se zapracovanou změnou

B.05a  Dopravní infrastruktura návrh - 1. etapa

B.05b  Dopravní infrastruktura návrh - 2. etapa            

B.06a  Technická infrastruktura - Vodní hospodářství

B.06b  Technická infrastruktura - Zásobování elektrickou energií

B.06c  Technická infrastruktura - Zásobování teplem a plynem

B.06d  Technická infrastruktura - Spoje

B.07    Charakteristické řezy

B.08    Schwarzplan

B.09    Vizualizace  

.

Schválení využití

    

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2020 11:11
  • Datum poslední aktualizace: 16.06.2020 11:11
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design