Česky CZEnglish EN

Územní studie Černovice "Na Kaménkách" – 02/2019

Technická pomoc – bilance Územní studie Černovice "Na Kaménkách" – 10/2019

.

Textová  část s přílohami   – ve znění Technické pomoci 

Grafická část:                                                                            

B.01    Výkres širších vztahů

B.02    Problémový výkres                                                                                                                                  

B.03    Výkres vlastnických vztahů                                                                                                                    

B.04    Hlavní výkres – funkční a prostorové využití  

B.05    Dopravní infrastruktura                                                                                                        

B.05.1 Dopravní infrastruktura – podélné profily                                                                                              

B.06    Technická infrastruktura – vodní hospodářství                                                                                      

B.07    Technická infrastruktura – energetika a spoje

B.08    Urbanistické řešení                                                                                                                                    

B.09    Výkres etapizace                                                                                                                                      

B.10    Výkres VPS                                                                                                                                              

B.11    Výkres změn ÚPmB    -   ve znění Technické pomoci            

B.12    Hlavní výkres - prověření umístění centra MČ v severní části území                                                    

B.13    Urbanistické řešení - prověření umístění centra MČ v severní části území                                          

B.13.1 Dispoziční řešení - prověření umístění centra MČ v severní části území                                           

B.14    Urbanistické řešení - uvolnění spodní části centrálního parku (bez MŠ)                                

B.15    Urbanistické řešení - prověření umístění MŠ a zástavby viladomy v jižní části řeš. území 

Dokladová část

.

Schválení využití

                                                                                                                                           

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.06.2020 15:24
  • Datum poslední aktualizace: 03.06.2020 15:24
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design