Česky CZEnglish EN

Informace o technické infrastruktuře

    

Na základě §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon) pořizovatel zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle §27 stavebního zákona. Údaje o území týkající se technické infrastruktury jsou sledovanými jevy č. 67 až č. 87 z přílohy č. 1 části A k vyhlášce č. 500/2006 Sb. v platném znění. Každý údaj o území obsahuje textovou část (pasport údaje o území) a grafickou část (mapa). Tyto údaje o území jsou zobrazeny ve stavu, v jakém byly poskytnuty úřadu územního plánování

Uvedené informace o technické infrastruktuře mají pouze informativní charakter a nenahrazují vyjádření vlastníků nebo provozovatelů sítí. Pro oficiální, závazné informace o technické infrastruktuře je nutné žádat vlastníky nebo provozovatele jednotlivých sítí.

Seznam poskytovatelů

Air Telecom a.s.

Centrální kompostárna Brno a.s.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

České dráhy, a.s.

ČD - Telematika a.s.

ČEPS, a.s.

České Radiokomunikace a.s.

Dial Telecom, a.s.

Dopravní podnik města Brna, a.s.

E.ON Česká republika, s.r.o.

Energetické strojírny Brno, a.s.

ENERGZET, a.s.

ENGAS s.r.o.

Faster CZ spol. s r.o.

GTS Czech s.r.o.

itself s.r.o.

MAXPROGRES telco, s.r.o.

Ministerstvo obrany ČR - AHNM, Odbor územní správy majetku Brno

Masarykova univerzita

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor správy majetku

NET4GAS, s.r.o.

Policie ČR - správa Jihomoravského kraje, Odbor informačních a komunikačních technologií

RWE GasNet, s.r.o.

SAKO Brno, a.s.

SITA CZ a.s.

SITEL, spol. s r.o.

SMART Comp. a.s.

Správa železniční dopravní cesty s.o.

Statutární město Brno, Odbor městské informatiky

Statutární město Brno, Odbor životního prostředí

Technické sítě Brno a.s.

TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.

Teplárny Brno, a.s.

T-Mobile Czech Republic a.s.

UPC Česká republika s.r.o.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Vodafone Czech Republic a.s.

                                                                     

 
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 13.11.2017 14:54
  • Datum poslední aktualizace: 13.11.2017 14:54
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design