Česky CZEnglish EN

Urbanistická studie Šemberova – zastavovací studie

Textová  část 

Výkresová část :                                                                             .

1  Situace širších vztahů

2  Problémový výkres, limity 

3  Hlavní výkres – varianta A

4  Hlavní výkres - varianta B

5  Hlavní výkres - varianta C 

6  Hlavní výkres  - var. A - změny ÚPmB

7  Výkres inženýrských sítí 

 
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.08.2016 10:07
  • Datum poslední aktualizace: 03.08.2016 10:07
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design