Česky CZEnglish EN

Urbanistická studie s regulačními prvky Sadová – k. ú. Královo Pole

 

Textová  část 

Výkresová část :                                                                            

1  Širší vztahy

2  Hlavní výkres 

3  Dopravní řešení

4.1 Technická vybavenost - vodní hospodářství

4.2 Technická vybavenost - energetika a spoje

5  Etapizace - podmiňující investice

6  Změny využití území vůči ÚPmB

7  Veřejně prospěšné stavby

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 19.09.2016 13:05
  • Datum poslední aktualizace: 19.09.2016 13:05
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design