Česky CZEnglish EN

SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ OBYVATELSTVA V BRNĚ

Průzkum spotřebního chování obyvatelstva v Brně byl prováděn v roce  2004.

Šetření lze chápat jako sociologické doplnění zpracovaných průzkumů stavu maloobchodního sítě ve městě Brně z roku 2003 (resp. let 2000 a 1997).

Cílem průzkumu bylo základní zmapování spotřebitelských preferencí a nákupních zvyklostí obyvatelstva v reáliích současného stavu maloobchodní vybavenosti ve městě Brně.

Individuální spotřeba (ať už v oblasti maloobchodní, volného času, rekreace či zábavy) se stala v prostředí post-industriálních městských ekonomik jedním z hlavních stimulů prostorových a ekonomických změn. Obyvatelé či uživatelé města jsou strukturováni ne do tříd spojených s procesem výroby, ale spíše do tříd spotřebních, popisovaných především marketingovou terminologií. Tyto „spotřebitelské třídy“ se pak vyznačují podobným životním stylem a spotřebními preferencemi, podobným využíváním městského prostoru.

Od roku 1989 lze zaznamenat trvalý růst celkové prodejní plochy a počtu maloobchodních jednotek v maloobchodní síti města Brna. Postupné vyrovnání nedostatečné maloobchodní vybavenosti probíhající v počátečních obdobích transformace doprovázené privatizací a restitucemi maloobchodních jednotek bylo radikálně ovlivněno vstupem mezinárodních řetězců na český trh v polovině 90. let.

Závěrečné zhodnocení průzkumu spotřebního chování obyvatelstva naleznete zde .

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 28.02.2011 08:16
  • Datum poslední aktualizace: 28.02.2011 08:16
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design