Česky CZEnglish EN

Prověření územních dopadů variant přestavby Železničního uzlu Brno

Urbanistická koncepce

Textová část

Tabulková část:

Podklad pro hodnocení potenciálu ploch navržených k zastavění

Bilance hodnot pro výpočet generované dopravy

 Výkresová část :                                                                            

1   Varianta "Petrov", přehledná situace ŽUB

2.2  Průmět trasy do uspořádání území (ÚPmB)  2.3  Průmět trasy do uspořádání území (ÚPmB)

2.4  Průmět trasy do uspořádání území (ÚPmB)  2.5  Průmět trasy do uspořádání území (ÚPmB)

2.6  Průmět trasy do uspořádání území (ÚPmB)  2.7  Průmět trasy do uspořádání území (ÚPmB)

2.    Průmět trasy do uspořádání území (ÚPmB) - legenda

3.1 Urbanistické řešení, varianta "Řeka" (ÚPmB)

3.2 Hypotéza urbanistického řešení, varianta "Petrov"

3.3 Hypotéza urbanistického řešení, varianta "Bez projektu"

4.1 Charakteristika principů urbanistické koncepce, varianta "Řeka" (ÚPmB)

4.2 Hypotéza principů urbanistické koncepce, varianta "Petrov"

4.3 Hypotéza principů urbanistické koncepce, varianta "Bez projektu"

5.1 Rozvojové zóny rozšířeného centra, varianta  "Řeka" (ÚPmB)

5.2 Rozvojové zóny rozšířeného centra, varianta  "Petrov"

5.3 Rozvojové zóny rozšířeného centra, varianta  "Bez projektu"

6.1 Územní předpoklady pro polyfunkční urbanistickou strukturu , varianta "Řeka" (ÚPmB)

6.2 Územní předpoklady pro polyfunkční urbanistickou strukturu , varianta "Petrov"

6.3 Územní předpoklady pro polyfunkční urbanistickou strukturu , varianta "Bez projektu"

7.1 Územní vztahy ovlivňující polohovou bonitu území, varianta "Ŕeka"

7.2 Územní vztahy ovlivňující polohovou bonitu území, varianta "Petrov"

7.3 Územní vztahy ovlivňující polohovou bonitu území, varianta "Bez projektu"

8.1 Předpokládaná polohová bonita území, varianta "Řeka" (ÚPmB)

8.2 Předpokládaná polohová bonita území, varianta "Petrov"

8.3 Předpokládaná polohová bonita území, varianta "Bez projektu"

9    Hlukové limity v oblasti rozšířeného centra, stávající stav

Koncepce dopravy
Příloha - Upozornění na problémy a rizika související s územními dopady jednotlivých variant přestavby ŽUB na území města Brna 
Dokladová část

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 07.12.2017 14:55
  • Datum poslední aktualizace: 07.12.2017 14:55
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design