Česky CZEnglish EN

Pořízené územní studie s řešeným územím primárně ve více městských částech (MČ):

Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch areálu Šumavská Tower, k.ú. Veveří - 2020

Územní studie Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna  - 2018

Územní studie Optimalizace řešení poldru Chrlice  - 2017

Územní studie Prověření územních dopadů úpravy vedení trasy VMO v jihovýchodní části města Brna - 2013

Územní studie Posouzení variant řešení trasy VMO v lokalitě Černovický hájek z hlediska protipovodňové ochrany - 2013 

Územní studie Prověření širších vztahů pro vymezení náhradní plochy regionálního biocentra územního systému ekologické stability Černovický hájek (RBC 210) - 2015

Územní studie Zbrojovka - širší vztahy - 2012

Územní studie  Nová Dukelská - územně-technické prověření - 2014

Územní studie Rekreační oblast Přehrada  - výsledný návrh -  2013

Návrh změn ÚPmB vyplývající z územní studie Rekreační oblast Přehrada - výsledný návrh  - 2016

Územně plánovací podklad Rekreační zóna Svratecké údolí - 2004

Územní studie Umístění veřejného logistického centra - lokalita u letiště Brno-Tuřany - 2014

Územní studie Průmyslová - 2013

Studie proveditelnosti variant řešení povodí kmenové stoky E - 2018

Generel odvodnění města Brna - 2009

Územní studie Kaštanová - Černovický hájek - 2009

Územní studie Černovická terasa - ekologický park - 2008

Územní studie Jádrová oblast Jižního centra v Brně - dopracování - 2013

Územní studie Heršpická - 2011

Územní studie Rozvojové území Brno-jih - 2009,  2011

Územní studie Moravanské lány II - 2009

Územní studie Příjezd k terminálu Starý Lískovec - 2011

Územní studie Výškové zónování pro Územní plán města Brna - 2011

Výškové zónování v MPR a jejím ochranném pásmu - 2007 

Urbanistická studie Přírodně rekreační areál Chrlice - Holásky - 2007

Urbanistická studie Ivanovice – Řečkovice – Medlánky - 2006

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 24.06.2020 12:35
  • Datum poslední aktualizace: 24.06.2020 12:35
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design