Česky CZEnglish EN

Hluková mapa z pozemní dopravy pro území statutárního města Brna

    

Souhrnný provoz z pozemní dopravy (silniční, železniční a tramvajová doprava) Model hlukové zátěže podle aktuálního stavu v roce 2004

Výpočet proveden pro:

 • denní dobu ( 6:00 – 22:00 hod.)
 • noční dobu ( 22:00-6:00 hod.)  

Výpočtová výška : 4 m nad terénem
Zpracovatel:         ENVING s.r.o.

    

Zobrazení hlukové mapy - denní doba

Zobrazení hlukové mapy - noční doba

    

Hluková mapa se skládá ze 16 mapových listů v měřítku 1:10 000 uložených ve formátu PDF (Pro zobrazení je nezbytný program Adobe Acrobat Reader).

Postup prohlížení:  

 • zvolte denní nebo noční dobu
 • v mapce s hranicemi městských částí klikněte do konkrétného obdélníku v červeném kladolistu (mapový list se zobrazí v novém okně v programu AcrobatReader)
 • pro zobrazení v měřítku 1:10000 zvolte v Zobrazení: Skutečná velikost nebo 100%
 • pro zobrazení příslušné legendy  klikněte na název LEGENDA.
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 30.03.2011 16:43
 • Datum poslední aktualizace: 30.03.2011 16:43
 • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design