Česky CZEnglish EN

Generel odvodnění města Brna

Hlavním cílem Generelu odvodnění města Brna bylo stanovení ucelené koncepce odvodnění zájmového území tak, aby bylo zajištěno bezpečné odvádění srážkových a splaškových vod a bylo zajištěno jejich čištění na takové úrovni, že nedojde k překročení přípustného stupně zatížení vodních toků. Stanovená koncepce definuje hlavní směry vývoje systému, určuje, jakým způsobem mají být důležité prvky systému udržovány a rozvíjeny. Zde je třeba zdůraznit, že odvádění odpadních vod se v mnoha případech stává limitujícím faktorem dalšího rozvoje města Brna.

Pro celkovou představu o projektu je uveden Průvodce projektem.

A - Úvodní informace

Obsah jednotlivých částí (vzhledem k velkému rozsahu dokumentace je pouze u některých textových a grafických částí proklik na soubor – zvýrazněno – červeně ve žlutém poli):

B - Vodovody
C - Vodní toky
D - Generel kanalizace

.

Schválení využití

Potvrzení možnosti využití

Správa Generelu odvodnění města Brna (seznam aktualizací, přepočtů, mezistavů)
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 26.09.2019 13:52
  • Datum poslední aktualizace: 26.09.2019 13:52
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design