Česky CZEnglish EN

NÁVRH změny Územního plánu města Brna B36/07-II – MČ Brno-Jehnice, k.ú. Jehnice, ul. Blanenská  pro společné jednání                                                                                                                                                                                 

Veřejná vyhláška, č.j. MMB/0089422/2019

 
NÁVRH změny Územního plánu města Brna B36/07-II

Textová část

Grafická část:

1  U1 Návrh urbanistické koncepce - urbanistický návrh - výkres změny 1:25000
2  U2 Návrh urbanistické koncepce - plochy stavebního rozvoje a restrukturalizace území – výkres změny      
    1:25000
3  U5 Návrh urbanistické koncepce – Urbánní a krajinná osnova – výkres změny 
    1:25000
4A Plán využití území - stav 1:5000
4B Plán využití území – výkres změny 1:5000

Odůvodnění NÁVRHU změny Územního plánu města Brna B36/07-II

Textová část

Grafická část:

O.1  Plán využití území - koordinační výkres 1 : 5 000
O.2  Širší vztahy 1 : 50 000
O.3  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
O.4  Plán využití území se zapracováním změny 1 : 5 000

 
Vyhodnocení vlivů změny ÚPmB B36/07-II na udržitelný rozvoj území

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.05.2019 10:22
  • Datum poslední aktualizace: 10.05.2019 10:22
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design