Česky CZEnglish EN

Změna Územního plánu města Brna B36/07-II  – MČ Brno-Jehnice, k.ú. Jehnice, ul. Blanenská
                                                                                

Změna B36/07-II byla pořizována jako součást 25. souboru změn ÚPmB, na základě záporného stanoviska Ministerstva životního prostředí (MŽP) dne 25. 8. 2009 ve společném jednání k NÁVRHU však byla pozastavena. Poté byla změna zařazena do změny "Aktualizace ÚPmB" jako dílčí změna N77, v rámci zpracování NÁVRHU však nebyla na základě požadavku samosprávy městské části (podloženého novým pedologickým průzkumem lokality a předběžným jednáním s dotčeným orgánem) předložena jako součást NÁVRHU "Aktualizace ÚPmB" do společného jednání, ale byla usnesením č. ZM6/3289 Zastupitelstva města Brna na Z6/035. zasedání dne 17. 6. 2014 vyčleněna z procesu pořizování komplexní změny "Aktualizace ÚPmB" s tím, že proces jejího pořízení a projednání bude dokončen samostatným postupem.
Na základě dohodovacích jednání MŽP dne 3. 4. 2017 předběžně souhlasilo s pořízením Návrhu změny B36/07-II s tím, že neexistence rozvojových ploch pro rozvoj bydlení ve veřejném zájmu může být důvodem pro změnu stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF), ale v rámci dalšího průběhu pořizování musí být prokázáno, že veřejný zájem na poskytování možnosti proporcionálního rozvoje bydlení městskou částí výrazně převažuje nad zájmem ochrany ZPF a že navrhované řešení je z hlediska zásad ochrany ZPF nejvýhodnější.
Na základě vyjádření MŽP a ve spolupráci s určeným zastupitelem OÚPR MMB zpracoval dle § 51 odst. 3 zákona stavebního zákona návrh Pokynů pro zpracování návrhu změny ÚPmB B36/07-II, které upravil podle stanoviska Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje a následně předložil samosprávným orgánům města k projednání a Zastupitelstvu města Brna ke schválení.
Dne 12.12. 2017 byly usnesením č. ZM7/3170 Zastupitelstva města Brna na Z7/34. zasedání schváleny Pokyny pro zpracování nového Návrhu změny ÚPmB B36/07-II.

NÁVRH  

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 20.05.2019 14:10
  • Datum poslední aktualizace: 20.05.2019 14:10
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design