Česky CZEnglish EN

Změny Územního plánu města Brna určené k samostatnému projednání

NÁVRH

Ve fázi NÁVRHU se v současné době nachází pouze tři změny ÚPmB z předmětného souboru změn ÚPmB určených k samostatnému projednání:

Změna B36/07-II  MČ Brno-Jehnice, k.ú. Jehnice, ul. Blanenská)
                             - rozšíření ploch pro bydlení a veřejnou vybavenost v návaznosti na stávající zástavbu

                             Další fáze procesu pořizování:  Zpracování NÁVRHU změny na základě                
                             Pokynů pro zpracování nového Návrhu změny ÚPmB B36/07-II  

     

Změna B50/07-II  MČ Brno-jih, k.ú. Přízřenice, ul. Moravanská)
                             - rozšíření výrobních ploch v návaznosti na existující areály při ul. Vídeňské

                             Další fáze procesu pořizování:  Zpracování NÁVRHU změny na základě                
                             Pokynů pro zpracování nového Návrhu změny ÚPmB B50/07-II 

 

Změna  P019       MČ Brno-sever, k.ú. Lesná, lok. Majdalenky)
                             - změna na podkladu Územní studie s regulačními prvky 
                             "Obytný soubor Lesná – aktualizace"

                             Další fáze procesu pořizování:  Rozhodnutí o dalším postupu ve věci pořizování změny
                             P019 se odkládá do doby potvrzení aktuálních záměrů v území.
                            

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 19.07.2019 11:26
  • Datum poslední aktualizace: 19.07.2019 11:26
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design