Česky CZEnglish EN

Změny Územního plánu města Brna určené k samostatnému projednání

 

Změny určené k samostatnému projednání: jedná se o změny, které byly prověřovány v rámci návrhu změny ÚPmB "Aktualizace ÚPmB" a na základě výsledků jejího projednání byly usnesením č. ZM6/3289 Zastupitelstva města Brna na Z6/035. zasedání dne 17. 6. 2014 vyčleněny z procesu jejího pořizování.

Těchto 16 změn bylo prověřováno v rámci komplexní změny "Aktualizace ÚPmB" a v různých fázích jejího pořizování došel zpracovatel příp. pořizovatel spolu s určeným členem ZMB k závěru, že bude vhodnější, pokud se těchto 16 změn nestane součástí komplexní změny. Dále uvedené změny nebyly vydány opatřením obecné povahy č. 3/2014 a proces jejich pořizování nebyl doposud ukončen.1),2),3) Na základě vysloveného souhlasu Zastupitelstva města Brna má být u těchto změn dokončen proces jejich pořízení a projednání samostatným postupem (proto nemohly být zařazeny do dalších souborů změn).

1) Dne 10. 02. 2015 bylo usnesením č. ZM7/0127 Zastupitelstva města Brna na Z7/03. zasedání ukončeno pořizování změny B50/06-I.
2) Dne 17. 05. 2016 bylo usnesením č. ZM7/1322 Zastupitelstva města Brna na Z7/18. zasedání ukončeno pořizování změny B3/08-II.
3) Dne 20. 06. 2017 bylo usnesením č. ZM7/2563 Zastupitelstva města Brna na Z7/29. zasedání ukončeno pořizování změn B50/09-I, B48/09-I, B23/09-I, A2/09-I, B53/03-II, P334, P012, B45/08-I, B22/06-II, B31/06-I, B19/07-I a B2/03-II.
Dne 7. 11. 2017 byly usnesením č. ZM7/3079 Zastupitelstva města Brna na Z7/33. zasedání schváleny Pokyny pro zpracování nového Návrhu změny ÚPmB B50/07-II.
Dne 12. 12. 2017 byly usnesením č. ZM7/3170 Zastupitelstva města Brna na Z7/34. zasedání schváleny Pokyny pro zpracování nového Návrhu změny ÚPmB B36/07-II.

ZÁMĚR

ZADÁNÍ

NÁVRH 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 19.07.2019 11:27
  • Datum poslední aktualizace: 19.07.2019 11:27
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design