Česky CZEnglish EN

Změny Územního plánu města Brna (ÚPmB)

Vzhledem k časové náročnosti procesu pořizování změn stávajícího ÚPmB a souběžnému pořizování nového ÚPmB bude OÚPR MMB návrhy na pořízení změn ÚPmB podané po 1. 1. 2017 předkládat Zastupitelstvu města Brna k rozhodnutí s návrhem, aby proces jejich pořizování nebyl zahájen vzhledem ke konci platnosti stávajícího ÚPmB k 31. 12. 2022.

Zohlednění aktuálních záměrů fyzických a právnických osob je možné v rámci veřejného projednávání Návrhu nového ÚPmB na základě připomínek a námitek podaných v zákonných lhůtách.

PŘEHLED STAVU POŘIZOVÁNÍ ZMĚN ÚPmB  (Tabulka)

FORMULÁŘ k uplatnění námitky/připomínky vůči projednávané ÚPD
 

1. Změny ÚPmB zařazené do souborů
 

2.  Změny ÚPmB samostatné

Standardní postup pořízení 

  
Zkrácený postup pořízení 

3. Vydané změny ÚPmB formou Opatření obecné povahy
 

 

4. Ukončené a soudně zrušené změny ÚPmB

Změny ÚPmB ukončené rozhodnutím ZMB 

 • Změny ÚPmB vyplývající z řešení změn RP MPR Brno-2016 (změny s podlomením 16-RP)
   
 • Změna ÚPmB vyplývající z řešení změn RP MPR Brno-2016: B1/17-RP ul. Pekařská, Anenská, k.ú. Staré Brno
   
 • P019, B28/07-II, B1/15-CM, B6/14-CM, A8/15-CM, AB10/15-CM, AB11/15-CM, AB12/15-CM, AB188/15-0, A189/15-0, A190/15-0, A191/15-CM, A221/15-0,
   
 • B171/15-0 (změna ÚPmB byla rozhodnutím ZMB ukončena a souběžně byla zahájena změna ÚPmB B5/18-CM zkráceným postupem pořízení)

 

Soudně zrušená OOP či jejich části

5. Úpravy směrné části ÚPmB
 

 

Vysvětlení obecného procesu změn ÚPmB a jeho časová náročnost
Vysvětlení struktury označení změn ÚPmB
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 05.09.2019 13:29
 • Datum poslední aktualizace: 05.09.2019 13:29
 • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design