Česky CZEnglish EN

Změny Územního plánu města Brna (ÚPmB)

Vysvětlení obecného procesu změn ÚPmB a jeho časová náročnost
Vysvětlení struktury označení změn ÚPmB

 
1. Pořizované změny ÚPmB a soubory změn:

     –  změny ÚPmB jsou pořizovány v souborech, do kterých jsou začleňovány podle data podání žádosti 
         nebo podle charakteru změny (řešící celé území města, změny ze ZÚR atd.); výjimečně jsou 
         samostatně pořizovány změny (zejména v lokalitách celoměstského významu)

    1.1 Změny ÚPmB pořizované v souborech

            Aktuální stav pořizování

    1.2 Změny ÚPmB pořizované samostatně   

            Aktuální stav pořizování

  

2. Změny ÚPmB, u nichž nebude zahájen proces pořizování ( na základě
    rozhodnutí Zastupitelstva města Brna)

     Změny Územního plánu města Brna 45. soubor - na základě návrhů podaných v roce 2016

  

3. Připravované změny ÚPmB (ve fázi před rozhodnutím Zastupitelstva města Brna
    o zahájení procesu pořizování)

     UPOZORNĚNÍ

     Změny Územního plánu města Brna 46. soubor - na základě návrhů podaných v roce 2017 
                                         (připravuje se ZÁMĚR k projednání v samosprávných orgánech města)

     Změny Územního plánu města Brna 47. soubor - na základě návrhů podaných v roce 2018 
                                         (připravuje se ZÁMĚR k projednání v samosprávných orgánech města)

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 11.04.2019 11:35
  • Datum poslední aktualizace: 11.04.2019 11:35
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design