Česky CZEnglish EN
Veřejná vyhláška, č.j. MMB/0000282/2019                                     

Návrh Regulačního plánu „V Aleji, k. ú. Holásky" pro opakované společné jednání

NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU

 Textová část

  Grafická část     

     1  Hlavní výkres

     2  Výkres VPS, VPO

     3  Výkres etapizace výstavby

ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

  Textová část

   Grafická část

       O.1.1 Koordinační výkres

       O.1.2 Koordinační výkres - doprava

       O.1.3 Technická infrastruktura - vodní hospodářství

       O.1.4 Technická infrastruktura - energetika, spoje

       O.1.5 Koordinační výkres - vzorové řezy

       O.2  Výkres širších vztahů

       O.3  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

       O.4  Výkres urbanistického řešení

       O.5  Výkres urbanistického řešení - vizualizace

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.02.2019 13:14
  • Datum poslední aktualizace: 15.02.2019 13:14
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design