Česky CZEnglish EN

Budoucnost centra Brna - 2 varianty

PETROV

Mezinárodní urbanistická projektová soutěž ve variantě nádraží pod Petrovem

Usnesení Rady města Brna k záměru soutěže přijaté na R7/012. schůzi  RMB dne 3. 3. 2015, bod  č. 78 odst. 2, ve znění usnesení přijatém na R7/032. schůzi RMB dne 4. 8. 2015, bod č.1, odst. 1:

2. RMB schvaluje záměr vyhlásit veřejnou otevřenou anonymní dvoukolovou urbanistickou projektovou soutěž dle ČKA (ve spolupráci s ČKAIT) na řešení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží pod Petrovem s cílem získat podklad pro rozhodování v místním referendu.

                                                                                                                                                                                                               Vítězný soutěžní návrh : UNIT architekti, s.r.o.

"Budoucnost centra města Brna ve variantě přestavby ŽUB Petrov - dopracování": Unit architekti, s.r.o.

Jde o dopracování vítězného návrhu soutěže z hlediska jeho územních dopadů.

Výsledky mezinárodní soutěže ve variantě nádraží pod Petrovem

                                                                                                                                                                                                                .

ŘEKA

Aktualizace urbanistického řešení ve variantě nádraží u řeky – 7 územních studií od 7 vyzvaných atelierů

Usnesení Rady města Brna k záměru aktualizace urbanistického řešení přijaté na R7/035. schůzi  RMB dne 1.9. 2015, bod  č. 111:

RMB schvaluje záměr aktualizovat urbanistické řešení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží u řeky.

                                                                                                                                                                                                                Nejzdařilejší územní studie: Sdružení Koleček - Jura, architekti Lausanne - Brno

"Budoucnost centra města Brna ve variantě přestavby ŽUB Řeka - dopracování": Sdružení Koleček - Jura, architekti Lausanne - Brno

Jde o dopracování nejzdařilejší územní studie z hlediska jejích územních dopadů.

Přehled všech 7 územních studií s aktualizovaným řešením nádraží ve variantě u řeky

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 13.09.2016 14:06
  • Datum poslední aktualizace: 13.09.2016 14:06
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design