Česky CZEnglish EN

Odbor sportu (OS)

    KontaktyOdděleníOdkazyDokumentyDotace

Z důvodu aktuální personální situace na Odboru sportu – vysoká nemocnost zaměstnanců – není na Odbor sportu povolen vstup veřejnosti. Veškeré záležitosti řešte prosím telefonicky, emailem nebo poštovní přepravou. Osobní podání můžete učinit do schránky Odboru sportu na vrátnici na Dominikánském náměstí 3.

Dominikánské nám. 3, 601 67  Brno

 • Zpracovává Koncepci sportu města Brna
  • Podílí se na činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu
  • Poskytuje dotace mládežnickým a tělovýchovným organizacím
  • Provádí činnosti související s investiční činností v působnosti odboru
  • Zajišťuje vybavování nových městských tělovýchovných kapacit
Odbor sportu - schéma

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 vedoucí odboruMgr. Petr Božekbozek.petr(zavinac)brno.cz542 172 510
 sekretariátJindřiška Doškovádoskova.jindriska(zavinac)brno.cz542 172 509

Úřední hodiny

 • Pondělí: 8:00 – 17:00
 • Středa: 8:00 – 17:00
 • Pátek: 8:00 – 12.00

Oddělení Odboru sportu

  Majetkoprávní oddělení

 • zajišťuje po právní stránce řešení jednotlivých oblastí činnosti odboru a zaujímá stanoviska
 • zabezpečuje právní stránku smluv připravovaných odborem
 • provádí, z celoměstského hlediska a v souladu s územním plánem, koordinaci investičních záměrů výstavby nových tělovýchovných kapacit v majetku města, doporučuje pořadí priorit a zajišťuje koordinaci činností v této oblasti
 • vyjadřuje se k projektové dokumentaci tělovýchovných staveb realizovaných městem i městskými částmi

Oddělení podpory sportu

 • spolupodílí se na vytváření podmínek a koncepcí v oblasti tělovýchovných  a sportovních aktivit ve statutárním městě Brně, zabezpečuje rozvoj vztahů s partnerskými městy v oblasti sportu a vytváří podmínky pro plnění koncepcí
 • zpracovává podané žádosti pro získání dotací z rozpočtu statutárního města Brna na   činnost tělovýchovných a sportovních aktivit a předkládá je voleným orgánům města Brna
 • zpracovává investiční projekty týkající se tělovýchovných a sportovních zařízení a veřejných sportovišť na území města, předložené sportovními organizacemi a MČ, provádí kontrolu čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků
 • zabezpečuje kontakt se sportovními a tělovýchovnými a organizacemi, které působí na území statutárního města Brna, sleduje rozvoj talentované mládeže zejména ve Sportovních střediscích (SpS) a Sportovních centrem mládeže (SCM) a sleduje rozvoj tělovýchovy a sportu na základních školách s rozšířenou výukou tělesné výchovy a školách se specifickým zaměřením na tělovýchovu
 • připravuje a zpracovává k problematice sportu potřebná stanoviska, návrhy, vyjádření, zpracovává materiály pro poradní a volené orgány města Brna
 • eviduje v ročním diáři všechny významnější tělovýchovné a sportovní akce, které se na území města Brna v daném období uskuteční.

Odkazy

2022

PODPORA VRCHOLOVÉHO SPORTU

PROGRAM Podpora vrcholového sportu pro rok 2022 - Výzva k podání žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna na PROGRAM Podpora vrcholového sportu pro rok 2022

Přílohy k žádosti na vrcholový sport - Kolektivní sporty

Přílohy k žádosti na vrcholový sport - Individuální sporty

Vzor smlouvy na PROGRAM Podpora vrcholového sportu pro rok 2022

PODPORA SPORTU – PODPORA PROVOZU SPORTOVIŠŤ

PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2022 - Podpora provozu sportovišť - Výzva k podání žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna na PROGRAM: Podpora provozu sportovišť

Vzor smlouvy na PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2022 - Podpora provozu sportovišť

Formulář pro finanční vypořádání (vyúčtování) dotace - Podpora provozu sportovišť

Výstup z účetnictví - Tabulka skutečných nákladů - Podpora provozu sportovišť

PODPORA SPORTU – MLÁDEŽNICKÝ SPORT

PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2022 - Mládežnický sport - Výzva k podání žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna na PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2022 - Mládežnický sport

Vzor smlouvy na PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2022 - Mládežnický sport

Formulář pro finanční vypořádání (vyúčtování) dotace - Mládežnický sport

Výstup z účetnictví - Tabulka skutečných nákladů - Mládežnický sport

PODPORA SPORTU – PRAVIDELNÁ SPORTOVNÍ ČINNOST DOSPĚLÝCH

PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2022 - Pravidelná sportovní činnost dospělých - Výzva k podání žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna na PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2022 - Pravidelná sportovní činnost dospělých

Vzor smlouvy na PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2022 - Pravidelná sportovní činnost dospělých

Formulář pro finanční vypořádání (vyúčtování) dotace - Pravidelná sportovní činnost dospělých

PODPORA SPORTU – HANDICAPOVANÍ SPORTOVCI

PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2022 - podpora handicapovaných sportovců - Výzva k podání žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna na PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2022 - podpora handicapovaných sportovců

Vzor smlouvy na PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2022 - podpora handicapovaných sportovců

Formulář pro finanční vypořádání (vyúčtování) dotace - podpora handicapovaných sportovců

2021

PŘEHLED SCHVÁLENÝCH DOTACÍ 2021

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

PODPORA SPORTU – HANDICAPOVANÍ SPORTOVCI – 2. KOLO

PODPORA SPORTU – PROVOZ A ČINNOST DOSPĚLÝCH – 2. KOLO

VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE

PODPORA SPORTOVNÍCH ODVĚTVÍ

PODPORA VRCHOLOVÉHO SPORTU

PODPORA SPORTU – MLÁDEŽNICKÝ SPORT

PODPORA SPORTU – PROVOZ SPORTOVIŠŤ A ČINNOST DOSPĚLÝCH

PODPORA SPORTU – HANDICAPOVANÍ SPORTOVCI

2020

PŘEHLED SCHVÁLENÝCH DOTACÍ

PODPORA SPORTOVNÍCH ODVĚTVÍ

PODPORA BRNĚNSKÝCH KOLEKTIVNÍCH SPORTŮ

INVESTICE A OPRAVY

VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE

VRCHOLOVÝ SPORT

PODPORA SPORTU – TV A SPORT

AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE

2019

2018

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 18.01.2022 09:59
 • Datum poslední aktualizace: 18.01.2022 09:59
 • Odpovědný útvar: Odbor sportu Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design