Česky CZEnglish EN

Dominikánské nám. 3, 601 67  Brno

 • Zpracovává Koncepci sportu města Brna
  • Podílí se na činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu
  • Poskytuje dotace mládežnickým a tělovýchovným organizacím
  • Provádí činnosti související s investiční činností v působnosti odboru
  • Zajišťuje vybavování nových městských tělovýchovných kapacit
Odbor sportu - schéma

Kontakty

 FunkceJménoEmailTelefonFax
 vedoucí odboruMgr. Petr Božekbozek.petr(zavinac)brno.cz542 172 510
 sekretariátJindřiška Doškovádoskova.jindriska(zavinac)brno.cz542 172 509

Úřední hodiny

 • Pondělí: 8:00 – 17:00
 • Středa: 8:00 – 17:00
 • Pátek: 8:00 – 12.00

Oddělení Odboru sportu

  Majetkoprávní oddělení

 • zajišťuje po právní stránce řešení jednotlivých oblastí činnosti odboru a zaujímá stanoviska
 • zabezpečuje právní stránku smluv připravovaných odborem
 • provádí, z celoměstského hlediska a v souladu s územním plánem, koordinaci investičních záměrů výstavby nových tělovýchovných kapacit v majetku města, doporučuje pořadí priorit a zajišťuje koordinaci činností v této oblasti
 • vyjadřuje se k projektové dokumentaci tělovýchovných staveb realizovaných městem i městskými částmi

Oddělení podpory sportu

 • spolupodílí se na vytváření podmínek a koncepcí v oblasti tělovýchovných  a sportovních aktivit ve statutárním městě Brně, zabezpečuje rozvoj vztahů s partnerskými městy v oblasti sportu a vytváří podmínky pro plnění koncepcí
 • zpracovává podané žádosti pro získání dotací z rozpočtu statutárního města Brna na   činnost tělovýchovných a sportovních aktivit a předkládá je voleným orgánům města Brna
 • zpracovává investiční projekty týkající se tělovýchovných a sportovních zařízení a veřejných sportovišť na území města, předložené sportovními organizacemi a MČ, provádí kontrolu čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků
 • zabezpečuje kontakt se sportovními a tělovýchovnými a organizacemi, které působí na území statutárního města Brna, sleduje rozvoj talentované mládeže zejména ve Sportovních střediscích (SpS) a Sportovních centrem mládeže (SCM) a sleduje rozvoj tělovýchovy a sportu na základních školách s rozšířenou výukou tělesné výchovy a školách se specifickým zaměřením na tělovýchovu
 • připravuje a zpracovává k problematice sportu potřebná stanoviska, návrhy, vyjádření, zpracovává materiály pro poradní a volené orgány města Brna
 • eviduje v ročním diáři všechny významnější tělovýchovné a sportovní akce, které se na území města Brna v daném období uskuteční.

Odkazy

2022

PODPORA VRCHOLOVÉHO SPORTU

PROGRAM Podpora vrcholového sportu pro rok 2022 - Výzva k podání žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna na PROGRAM Podpora vrcholového sportu pro rok 2022

Přílohy k žádosti na vrcholový sport - Kolektivní sporty

Přílohy k žádosti na vrcholový sport - Individuální sporty

Vzor smlouvy na PROGRAM Podpora vrcholového sportu pro rok 2022

PODPORA SPORTU – PODPORA PROVOZU SPORTOVIŠŤ

PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2022 - Podpora provozu sportovišť - Výzva k podání žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna na PROGRAM: Podpora provozu sportovišť

Vzor smlouvy na PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2022 - Podpora provozu sportovišť

Formulář pro finanční vypořádání (vyúčtování) dotace - Podpora provozu sportovišť

Výstup z účetnictví - Tabulka skutečných nákladů - Podpora provozu sportovišť

PODPORA SPORTU – MLÁDEŽNICKÝ SPORT

PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2022 - Mládežnický sport - Výzva k podání žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna na PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2022 - Mládežnický sport

Vzor smlouvy na PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2022 - Mládežnický sport

Formulář pro finanční vypořádání (vyúčtování) dotace - Mládežnický sport

Výstup z účetnictví - Tabulka skutečných nákladů - Mládežnický sport

PODPORA SPORTU – PRAVIDELNÁ SPORTOVNÍ ČINNOST DOSPĚLÝCH

PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2022 - Pravidelná sportovní činnost dospělých - Výzva k podání žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna na PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2022 - Pravidelná sportovní činnost dospělých

Vzor smlouvy na PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2022 - Pravidelná sportovní činnost dospělých

Formulář pro finanční vypořádání (vyúčtování) dotace - Pravidelná sportovní činnost dospělých

PODPORA SPORTU – HANDICAPOVANÍ SPORTOVCI

PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2022 - podpora handicapovaných sportovců - Výzva k podání žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna

Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu města Brna na PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2022 - podpora handicapovaných sportovců

Vzor smlouvy na PROGRAM: Podpora sportu pro rok 2022 - podpora handicapovaných sportovců

Formulář pro finanční vypořádání (vyúčtování) dotace - podpora handicapovaných sportovců

2021

PŘEHLED SCHVÁLENÝCH DOTACÍ 2021

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

PODPORA SPORTU – HANDICAPOVANÍ SPORTOVCI – 2. KOLO

PODPORA SPORTU – PROVOZ A ČINNOST DOSPĚLÝCH – 2. KOLO

VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE

PODPORA SPORTOVNÍCH ODVĚTVÍ

PODPORA VRCHOLOVÉHO SPORTU

PODPORA SPORTU – MLÁDEŽNICKÝ SPORT

PODPORA SPORTU – PROVOZ SPORTOVIŠŤ A ČINNOST DOSPĚLÝCH

PODPORA SPORTU – HANDICAPOVANÍ SPORTOVCI

2020

PŘEHLED SCHVÁLENÝCH DOTACÍ

PODPORA SPORTOVNÍCH ODVĚTVÍ

PODPORA BRNĚNSKÝCH KOLEKTIVNÍCH SPORTŮ

INVESTICE A OPRAVY

VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE

VRCHOLOVÝ SPORT

PODPORA SPORTU – TV A SPORT

AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE

2019

2018

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 17.09.2021 08:14
 • Datum poslední aktualizace: 17.09.2021 08:14
 • Odpovědný útvar: Odbor sportu Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design