Česky CZEnglish EN

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

Přehled pracovních skupin projektu MAP Brno II a seznam jejich členů

     

Pracovní skupina pro financování

Ing. Mgr. Pavel Vlach – vedoucí
PhDr. Yveta Gašparcová
Mgr. Otakar Kolář
Mgr. Pavlína Vojtěchová
Mgr. Hana Treuová

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Mgr. Zdeněk Lichtneger – vedoucí
Mgr. Martin Polenský
Mgr. Přemysl Jeřábek
Doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph. D.
Hana Schenková
Mgr. Jana Culeca

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Mgr. Michaela Jedličková – vedoucí
Mgr. Monika Malcánková
Mgr. Ludmila Eliášová
Mgr. Jan Pečenka
Mgr. Hedvika Šebková

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Mgr. Lenka Špačková – vedoucí
Mgr. Lucie Kabátková
Mgr. Eva Moškvanová
Mgr. Renata Ficová
Mgr. Luděk Balcařík
Mgr. Gabriela Ježková

Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání

PhDr. Irena Borkovcová, MBA – vedoucí
Mgr. Jarmila Klímová
Ing. Jana Balášová
Mgr. Petra Škrdlíková
Jitka Kubecová

Pracovní skupina pro základní umělecké školy

MgA. Eva Vlčková Nedomová – vedoucí
Mgr. Mg.A. Bc. Michal Jančík
MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D
Jana Sapáková

Pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání

Mgr. Stanislav Skřička – vedoucí
Mgr. Jiří Stibor
Mgr. Helena Hlouchová
Mgr. Dagmar Šenbergerová
Ing. David Bartůšek

Pracovní skupina pro přírodní vědy a pro práci s nadanými dětmi a žáky

RNDr. Josef Novák – vedoucí
Ing. Tomáš Opravil
RNDr. Věra Pejčochová
Mgr. Jana Vildová
Mgr. Petr Kapounek

Společné setkání PS pro přírodní vědy a práci s nadanými a pro polytechnické vzdělávání 24. 9. 2019

Společné setkání PS pro rovné příležitosti, předškolní vzdělávání a ZUŠ 24. 9. 2019

Společné setkání PS pro čtenářskou a matematickou gramotnost 10. 10. 2019

Setkání PS pro předškolní vzdělávání 20. 11. 2019

Setkání PS pro rovné příležitosti 20. 11. 2019

Setkání vedoucích pracovních skupin 10. 12. 2019

Společné setkání PS pro čtenářskou a matematickou gramotnost 15. 1. 2020

Setkání PS pro rovné příležitosti 16. 1. 2020

Setkání vedoucích pracovních skupin 29. 1. 2020

Setkání PS pro předškolní vzdělávání 3. 2. 2020

Setkání PS pro polytechnické vzdělávání 3. 3. 2020

Setkání PS pro přírodní vědy a práci s nadanými 24. 4. 2020

Setkání PS pro polytechnické vzdělávání 19. 5. 2020

Setkání PS pro přírodní vědy a práci s nadanými 10. 6. 2020

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.08.2020 08:02
  • Datum poslední aktualizace: 18.08.2020 08:02
  • Odpovědný útvar: Úsek 1. náměstka primátorky Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design