Česky CZEnglish EN

Oddělení sportu a volnočasových aktivit

 

Oddělení sportu a volnočasových aktivit

vedoucí oddělení

Mgr. Běla Fikesová

dv.č. 109a

tel. 54217 2112

metodik sportu

Dana Gállová

dv.č. 102

tel. 54217 2113

metodik sportu a volnočasových aktivit

Bc. Margita Synková

dv.č. 102

tel. 54217 2167

metodik mládeže a volnočasových aktivit

Ing. Marek Polák

dv.č. 109

tel. 54217 2107

ekonom - analytik

Jaroslava Hauserová

dv.č. 108

tel. 54217 2102

ekonom - analytik

Mgr. Irena Vlčová

dv.č. 109

tel. 54217 2106

Oddělení:

 

 • spolupodílí se na vytváření podmínek a koncepcí v oblasti tělovýchovných  a sportovních aktivit  dále v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže ve statutárním městě Brně, zabezpečuje rozvoj vztahů s partnerskými městy a vytváří podmínky pro plnění koncepcí a programu protidrogové politiky
 • zpracovává podané žádosti pro získání dotací z rozpočtu statutárního města Brna na   činnost tělovýchovných a sportovních aktivit a na činnost dětí a mládeže v oblasti volnočasových aktivit a předkládá je voleným orgánům města Brna
 • zpracovává investiční projekty týkajících se tělovýchovných a sportovních zařízení a veřejných sportovišť  ve statutárním městě Brně, předložené sportovními organizacemi a také městskými částmi, provádí kontrolu čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků
 • zabezpečuje kontakt se sportovními a tělovýchovnými a zájmovými mládežnickými organizace, které působí na území statutárního města Brna, sleduje rozvoj talentované mládeže zejména ve Sportovních střediscích (SpS) a Sportovních centrem mládeže (SCM) a sleduje rozvoj tělovýchovy a sportu na základních školách s rozšířenou výukou tělesné výchovy a školách se specifickým zaměřením na tělovýchovu
 • připravuje a zpracovává k problematice sportu a mládeže potřebná stanoviska, návrhy, vyjádření a zpracovává materiály pro poradní a volené organiky města Brna
 • eviduje v ročním diáři všechny významnější tělovýchovné, sportovní, dětské  a mládežnické akce, které se ve statutárním městě Brně v daném období uskuteční.
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 21.02.2011 10:09
 • Datum poslední aktualizace: 21.02.2011 10:09
 • Odpovědný útvar: Odbor školství mládeže a tělovýchovy Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design