Česky CZEnglish EN

Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

Přehled pracovních skupin projektu MAP Brno II a seznam jejich členů

     

Pracovní skupina pro financování

 • vedoucí: Ing. Mgr. Pavel Vlach
 • PhDr. Yveta Gašparcová
 • Mgr. Otakar Kolář
 • Mgr. Hana Treuová
 • Mgr. Pavlína Vojtěchová

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

 • vedoucí: Mgr. Zdeněk Lichtneger
 • Mgr. Jana Culeca
 • Mgr. Přemysl Jeřábek
 • Mgr. Martin Polenský
 • Hana Schenková
 • Doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph. D.

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

 • vedoucí: Mgr. Michaela Jedličková
 • Mgr. Ludmila Eliášová
 • Mgr. Monika Malcánková
 • Mgr. Jan Pečenka
 • Mgr. Hedvika Šebková

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

 • vedoucí: Mgr. Lenka Špačková
 • Mgr. Luděk Balcařík
 • Mgr. Renata Ficová
 • Mgr. Gabriela Ježková
 • Mgr. Lucie Kabátková
 • Mgr. Eva Moškvanová

Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání

 • vedoucí: PhDr. Irena Borkovcová, MBA
 • Ing. Jana Balášová
 • Mgr. Jarmila Klímová
 • Jitka Kubecová
 • Mgr. Petra Škrdlíková

Pracovní skupina pro základní umělecké školy

 • vedoucí: MgA. Eva Vlčková Nedomová
 • MgA. BcA. et BcA. Martin Hroch, Ph.D
 • Mgr. Mg.A. Bc. Michal Jančík
 • Jana Sapáková

Pracovní skupina pro polytechnické vzdělávání

 • vedoucí: Mgr. Stanislav Skřička
 • Ing. David Bartůšek
 • Mgr. Helena Hlouchová
 • Mgr. Jiří Stibor
 • Mgr. Dagmar Šenbergerová

Pracovní skupina pro přírodní vědy a pro práci s nadanými dětmi a žáky

 • vedoucí: RNDr. Josef Novák
 • Mgr. Petr Kapounek
 • Ing. Tomáš Opravil
 • RNDr. Věra Pejčochová
 • Mgr. Jana Vildová

Společné setkání PS pro přírodní vědy a práci s nadanými a pro polytechnické vzdělávání 24. 9. 2019

Společné setkání PS pro rovné příležitosti, předškolní vzdělávání a ZUŠ 24. 9. 2019

Společné setkání PS pro čtenářskou a matematickou gramotnost 10. 10. 2019

Setkání PS pro předškolní vzdělávání 20. 11. 2019

Setkání PS pro rovné příležitosti 20. 11. 2019

Setkání vedoucích pracovních skupin 10. 12. 2019

Společné setkání PS pro čtenářskou a matematickou gramotnost 15. 1. 2020

Setkání PS pro rovné příležitosti 16. 1. 2020

Setkání vedoucích pracovních skupin 29. 1. 2020

Setkání PS pro předškolní vzdělávání 3. 2. 2020

Setkání PS pro polytechnické vzdělávání 3. 3. 2020

Setkání PS pro přírodní vědy a práci s nadanými 24. 4. 2020

Setkání PS pro polytechnické vzdělávání 19. 5. 2020

Setkání PS pro přírodní vědy a práci s nadanými 10. 6. 2020

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 08.10.2020 07:32
 • Datum poslední aktualizace: 08.10.2020 07:32
 • Odpovědný útvar: Úsek 1. náměstka primátorky Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design