Česky CZEnglish EN

Oddělení ekonomiky a kontroly

  

Oddělení ekonomiky a kontroly
vedoucí odděleníMgr. Hana Treuovádv.č. 105tel. 54217 2177
rozpočtářBc. Monika Maryšlerovádv.č. 102tel. 54217 2176
rozpočtářMgr. Jitka Krejčovádv.č. 102tel. 54217 2178
rozpočtářZdeňka Doubravskádv.č. 102tel. 54217 2174
ekonom - analytikMgr. Irena Vlčovádv.č. 103tel. 54217 2106
ekonomKateřina Kučerňáková, DiS.dv.č. 109tel. 54217 2110
referent kontrolyIvana Riesovádv.č. 109tel. 54217 2173
referent kontroly a statistikyJana Hurytovádv.č. 109tel. 54217 2175
účetníHana Popelkovádv.č. 108tel. 54217 2172

  

Oddělení:

 

 • Sestavuje návrh rozpočtu odboru v členění dle rozpočtové skladby, vypracovává přehledy čerpání rozpočtu a plnění příjmů, navrhuje změny rozpočtu, zpracovává potřebné ekonomické analýzy
 • Zpracovává návrhy na způsob usměrňování mzdových prostředků u příspěvkových organizací v působnosti odboru, zabezpečuje vyhodnocování a kontrolu dodržování platných zásad pro mzdovou regulaci, sleduje rozvržení proporcí objemů mzdových prostředků v rámci neinvestičních výdajů těchto organizací
 • Zajišťuje platovou a personální agendu pro ředitele škol a školských zařízení zřízených městem nebo městskými částmi
 • Provádí veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací v působnosti odboru a u subjektů žádajících o finanční prostředky z rozpočtu města, v souladu s platnou legislativou, v rámci působnosti odboru
 • Zajišťuje komplexní ekonomické rozbory v oblasti působnosti oddělení, připravuje podklady a zpracovává komplexní zprávu o hospodaření škol a školských zařízení zřízených městem a předkládá je Krajskému úřadu Jihomoravského kraje
 • Zabezpečuje metodické a odborné řízení činností města v oblasti státní správy na úseku rozpočtování finančních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu dle zvláštních předpisů, tj. přímých nákladů na vzdělání (zejména na platy učitelů a školských pracovníků a učební pomůcky) pro školy a školská zařízení zřízená městem
 • Sumarizuje, komplexně zpracovává a kontroluje statistické výstupy škol a školských zařízení zřízených městem pro MŠMT ČR a předkládá je Krajskému úřadu Jihomoravského kraje; metodicky řídí statistickou činnost škol a školských zařízení

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 04.03.2022 10:29
 • Datum poslední aktualizace: 04.03.2022 10:29
 • Odpovědný útvar: Odbor školství a mládeže Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design