Česky CZEnglish EN

Živnostenský úřad města Brna

Živnostenský úřad města Brna vede evidenci podnikatelů v působnosti svého správního obvodu (území města Brna) a v souvislosti s tím zpracovává osobní i citlivé údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem zpracovávání osobních údajů Živnostenským úřadem města Brna je zajištění výkonu živnostenskoprávní agendy.

Jedná se o adresní a identifikační údaje a také citlivé údaje.

Subjekty zpracovávání osobních údajů jsou osoby bez vztahu k Živnostenskému úřadu města Brna (jedná se zejména o fyzické osoby v postavení podnikatelů, odpovědných zástupců, statutárních zástupců apod.).

Příjemci evidovaných informací jsou fyzické a právnické osoby, státní orgány, orgány územní samosprávy a jiné orgány veřejné moci v České republice i zahraničí.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let ode dne zániku podnikatelského subjektu a následně jsou předávány Archivu města Brna v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, v platném znění.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.10.2013 16:20
  • Datum poslední aktualizace: 03.02.2014 15:04
  • Odpovědný útvar: Živnostenský úřad města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design